Fosta Psihiatrie de pe Drăgănești, reabilitată pentru Recuperare Medicină Fizică și Balneologie, Boli cronice și Dermato – venerologie

960

Fosta Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Slatina va fi reabilitată pentru a găzdui alte secții ale spitalului. Prima măsură este trecerea clădirii din domeniul municipal în cel județean, hotărârea urmând a fi supusă aprobării aleșilor locali slătineni în următoarea ședință a CL.

Pentru că Secția de Psihiatrie a SJU Slatina funcționa pe str. Drăgănești în condiții improprii, aceasta a fost mutată în iulie 2020 în clădirea modernizată și renovată de Consiliul Județean Olt pe str. Trandafirilor din Slatina, în care a funcționat înainte Creșe nr.1. În prezent, Centrul de Sănătate Mintală din Slatina beneficiază de două clădiri moderne, cu mobilier nou și aparatură medicală performantă,  având o capacitate de 70 de paturi. Valoarea investiției s-a ridicat la suma de 7 milioane de lei și a fost suportată din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt.

Clădirea de pe str. Drăgănești va fi și ea reabilitată de către autoritățile județene, urmând a fi administrată de către SJU Slatina pentru relocarea secțiilor: Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie, împreună cu baza de tratament, Compartiment Boli cronice și Compartiment Dermato – venerologie. Pentru aceasta, Primăria Slatina va trece imobilului ”Clădire psihiatrie- dermatologie”, P+3E, și terenul aferent din domeniul public al municipiului  în domeniul public al județului Olt. Acesta fusese preluat în domeniul municipiului în 2002 prin transfer din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei și ulterior preluării a fost dat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina pe bază de contract de comodat, pentru funcționarea secției de Psihiatrie-dermatologie.