Spitalul Balș organizează concurs pentru postul de manager

365

Se caută manager la Spitalul Orășenesc Balș. Săptămâna viitoare, candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management.

Spitalul Orăşenesc Balş organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, pe durata determinată. Concursul va avea loc la sediul unității medicale în perioada 4 – 15 iulie, desfăşurându-se în două etape: verificarea îndeplinirii condiţiilor de concurs – 4 iulie, etapă eliminatorie; susţinerea publică a proiectului de management, realizat în baza unei teme alese- 12 iulie.

Candidații interesași sunt așteptați să depună dosarele de înscriere până pe data de 1 iulie. Pot participa la concurs persoane fizice care au absolvit o instituţie de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ și au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată.

Pe 7 iulie, candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management, în intervalul orar 9,00 -13,00. Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din temele date, care va fi adaptată la problemele Spitalului orășenesc Balș:

Susţinerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, în şedinţă publică,putând participa presa precum şi orice persoană interesată care își manifestat intenţia prin transmiterea unui e-mail la adresa spitalul_bals@yahoo.com cu precizarea numelui, prenumelui și eventuale întrebări pe care vor să le adreseze candidaților.

Bibliografia de concurs este afișată pe site-ul Spitalului orășenesc Balș www.spitalulbals.ro și la sediul unității. Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0249.451651.