Miting de protest! Sindicaliștii din Sănătate şi din Asistenţa socială declanșează pe 15 iunie noi acțiuni revendicative

69

Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS din România deschide seria acțiunilor de protest cu organizarea unui miting în data de 15 iunie 2022, la care și-au anunțat deja participarea peste 10.000 de membri din toată țara.

,,Liderii judeţeni reprezentând cei peste 100.000 de membri de sindicat din Sănătate şi din Asistenţa socială au analizat multitudinea de probleme de natură salarială cu care se confruntă, în prezent, angajații din cele două sisteme. Discuțiile s-au raportat inclusiv la obiectivele Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de reformare a sistemului public de salarizare și la modul în care guvernanții își propun să construiască un nou cadru legislativ în acest domeniu. În opinia membrilor Consiliului Național, autoritățile s-au angajat, prin PNRR, să modifice sistemul de salarizare, inclusiv cel de acordare a sporurilor, fără să țină seama de specificul muncii în domeniul Sănătății și al Asistenței sociale – care diferă semnificativ de celelalte sectoare bugetare (de exemplu, să plafoneze sporurile la 20% din salariul de bază și să le acorde în cuantum fix, ca procent din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată).  În urma discuțiilor și în concordanță cu cererile repetate ale membrilor noștri de sindicat, Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS a hotărât organizarea de acţiuni sindicale revendicative, începând cu un miting de protest în data de 15 iunie 2022, unde și-au anunțat deja participarea peste 10.000 de membri SANITAS din toată țara.,, anunță Sanitas azi.
Revendicările Federaţiei SANITAS sunt:
1. Aplicarea corectă și în totalitate a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru toate drepturile salariale cuvenite angajaților din Sănătate și din Asistență socială: creșterea salariilor de bază, aplicarea sporurilor și plata gărzilor la salariul de bază aflat în plată etc.;
2. Asigurarea finanțării voucherelor de vacanță de la bugetul de stat, pentru angajații din Sănătate;
3. Eliminarea din Legea-cadru nr. 153/2017 a plafonului de 30% care limitează acordarea sporurilor, compensațiilor, primelor, indemnizațiilor și a altor drepturi salariale pentru angajații din Sănătate și Asistență socială;
4. Rediscutarea cu partenerii sociali a obiectivelor asumate de autorități prin PNRR în ceea ce privește buna guvernanță în sectorul public, cel puțin cele referitoare la principiile care vor sta la baza reformei sistemului public de salarizare.
Constatăm că autoritățile și-au asumat, prin PNRR, modificarea politicii de salarizare în sectorul public și adoptarea unei noi legi a salarizării până în vara anului 2023. Până la apariția unui nou cadru legal, Federația SANITAS din România cere aplicarea de urgență a legii actuale – Legea nr. 153/2017, în totalitatea ei, pentru toți angajații din Sănătate și din Asistență socială.
Încă nu a fost comunicat locul de desfășurare a mitingului și intervalul orar.