Se fac angajări la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 25 de posturi scoase la concurs

2578

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor posturi. Examenul se va susține în luna mai și va cuprinde proba scrisă și interviu.

25 de posturi a scos la concurs DGASPC Olt, la unități din subordine din Slatina, Balș, Caracal, Spineni, Drăgănești, Fălcoiu, Corabia. Vor fi recrutați 14 debutanți.

Posturile scoase la concurs sunt:

  • Complex servicii de tip rezidențial pentru copii „Mugurel”, Slatina:

– Instructor de educație, nivel studii liceale , treaptă profesională debutant – 1 post;

– Asistent medical, nivel studii postliceale, absolvite cu certificat, în profesia de asistent medical generalist, grad profesional debutant – 1 post;

– Educator, nivel studii superioare, grad profesional debutant – 2 posturi

 

  • Complex servicii de tip rezidențial pentru copii „Luminița”, Slatina:

– Asistent medical, nivel studii PL, grad profesional debutant – 1 post.

 

  • Complex servicii de tip rezidențial pentru copii „Sf. Maria”, Balș:

– Asistent medical, nivel studii PL, grad profesional debutant – 2 posturi:

– Instructor de educație, nivel studii M, treaptă profesională principal – 1 post (vechime într-o funcție cu nivel de studii medii: minimum 3 ani și 6 luni).

 

  • Complex servicii de tip rezidențial pentru copii „Sf. Mihail”, Caracal:

– Asistent medical, nivel studii PL, grad profesional debutant – 1 post:

 

  • Centrul de îngrijire și asistență Spineni:

– Medic, nivel studii S – 1 post:

– Asistent medical, nivel studii PL, grad profesional debutant – 1 post:

– Infirmieră, nivel studii G – 1 post, cu certificat de calificare în meseria de infirmieră,  vechime în muncă necesară ocupării postului: mininum 6 luni.

 

  • Complex servicii persoane adulte Slatina

Centrul de îngrijire și asistență:

– Infirmieră, nivel studii G – 3 posturi, cu certificat de calificare în meserie, vechime în muncă necesară ocupării posturilor: minimum 6 luni.

– Infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant- 2 posturi:

Cămin pentru persoane vârstnice:

– Infirmieră, nivel studii G – 2 posturi, calificare și vechime minimum 6 luni.

– Infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant – 1 post:

 

  • Complex servicii persoane adulte Corabia:

– Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională II – 1 post, calificare în oricare din domeniile: tâmplar, instalator, electrician, zugrav, fochist, dovedită cu acte; autorizație ISCIR, vechime într-o funcție calificată din cele enumerate: minimum 3 ani și 6 luni.

 

  • Centrul de abilitare și reabilitare Drăgănești I Olt:

– Asistent medical, nivel studii PL, grad profesional debutant – 1 post:

 

  • Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu:

– Infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant – 2 posturi:

 

  • Complexul servicii persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina (Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități):

-Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională IV – 1 post, calificare în oricare din domeniile: tâmplar, instalator, electrician, zugrav, fochist, dovedită cu acte, sau dovada înscrierii la cursuri de calificare în unul din domeniile menționate; autorizație ISCIR.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 mai -proba scrisă; proba interviu se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției.