Concurs la instituţiile de învăţământ din MApN şi Academia Naţională de Informaţii. Câte locuri sunt disponibile

219

Aproximativ 200 de locuri alocate Ministerului Afacerilor Interne au fost scoase la concurs la instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale şi la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, pentru sesiunea iulie-august 2022, a transmis MAI.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, persoanele interesate de o carieră de ofiţer în Ministerul Afacerilor Interne pot opta pentru cele 130 de locuri scoase la concurs în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti, precum şi în cadrul a şapte instituţii de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale:

 • Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti,
 • Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu,
 • Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” Bucureşti,
 • Institutul Medico-Militar – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti,
 • Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov
 • Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa.

Printre specializările unităţilor de învăţământ ale MApN se numără: logistică, echipamente şi sisteme electronice militare, comunicaţii pentru apărare şi securitate, echipamente şi sisteme electronice militare, electronică-radioelectronică de aviaţie, medicină generală, management aeronautic, managementul traficului aerian-meteorologie, studii de securitate şi informaţii.

Totodată, 65 de locuri alocate MAI au fost scoase la concurs în cadrul a cinci instituţii de învăţământ postliceal ale MApN:

 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti,
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică Sibiu,
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc,
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari ai Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică „Gheorghe Lazăr” Chitila.

Cei care doresc să aplice pentru locurile MAI din cadrul şcolilor postliceale ale MApN pot opta pentru mai multe specializări, printre care: echipament de apărare chimică, bacteriologică, radiologică şi nucleară (CBRN), tehnică de informaţii, administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică, operare şi mentenanţă echipamente informatice, administrare securitate sisteme/reţele de comunicaţii/informatică, electromecanică şi automatizare de bord aviaţie, comunicaţii navale şi observare semnalizare, motoare şi instalaţii electrice navale.

Recrutarea candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare, aflate în unităţile din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi de structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare din aparatul central al inspectoratelor generale, potrivit organizării administrativ-teritoriale, în raport de oferta educaţională prevăzută la instituţiile de învăţământ care şcolarizează personal în beneficiul MAI şi de domiciliul/reşedinţa înscrise în cartea de identitate al candidatului.

Recrutarea candidaţilor pentru locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale se realizează de toate unităţile cu sarcini de recrutare, precum şi de către Inspectoratul General de Aviaţie al MAI.

De asemenea, pentru Institutul Medico-Militar, recrutările se efectuează de toate instituţiile menţionate anterior, dar şi de către structura de resurse umane a Direcţiei Medicale din MAI.

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” se realizează de structura de resurse umane a Inspectoratului General de Aviaţie al MAI şi de unităţile teritoriale ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române cu sarcini de recrutare, iar pentru Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” se realizează de unităţile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române cu sarcini de recrutare.

Până la data de 20 mai, candidaţii care întrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute de legislaţia în vigoare vor completa cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pe care o pot descărca de pe site-ul MAI şi pe care o pot depune la unităţile MAI de recrutare din judeţul de domiciliu, se menţionează în comunicat.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul unităţilor de recrutare, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuţii de recrutare.

Proba de evaluare a performanţei fizice se va susţine la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, în perioada 1-6 iulie, potrivit unei planificări care va fi adusă la cunoştinţă candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secţiunea Carieră/Instituţii de învăţământ/Formare profesională. În vederea susţinerii acestei probe, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul.

Ulterior promovării probei de evaluare a performanţei fizice, candidaţii MAI la instituţiile de învăţământ ale MApN şi Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti se înscriu la instituţiile pentru care au optat şi pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori şi continuă procedura de admitere conform graficelor/ calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile/regulamentele proprii.

Tematica şi bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaţilor şi planificarea probelor de concurs se regăsesc pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

Candidaţii pot opta pentru mai multe instituţii de învăţământ în funcţie de data stabilită pentru susţinerea probelor de cunoştinţe/ graficele de admitere, situaţie în care se întocmesc dosare distincte de recrutare.