O nouă zi, noi candidați la funcțiile de conducere vacante din Olt au susținut astăzi interviul. Ca și ieri, unul dintre candidați a reușit să obțină nota maximă. A existat și un candidat care nu a reușit să obțină nici măcar nota 4 din partea membrilor comisiei, dar și doi candidați care s-au retras. Unul s-a înscris pentru  postul de director adjunct al Școlii Gimnaziale ,,Virgil Mazilescu” Corabia, iar celălat pentru postul de director al Școlii Gimnaziale ,, Nicolae Marinescu” Cezieni.