Slatina va avea Sistem Informațional Geografic

161

Administrația capitalei de județ va putea utiliza pentru îmbunătățirea serviciilor sale un Sistem Informațional Geografic. Proiectul sistemului ce va permite culegerea, gestionarea și analiza datelor din teren mult mai facil se află în licitație.

Primăria Slatina a lansat la licitație proiectul privind ,,Servicii și produse software pentru dezvoltarea, implementarea, testarea și operarea sistemului informațional geografic integrat la nivelul municipiului,,. Termenul licitației este 7 februarie, iar valoarea investiției se ridică la 1.680.672 lei.
Obiectivul general al implementării Sistemului Informațional Geografic Integrat (SIGI) este îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor furnizate de către administrația publică la nivelul municipiului Slatina prin reducerea duratei de livrare a serviciilor publice, a elaborării elaborării politicilor de management al spațiului public și a strategiilor de dezvoltare pe teritoriul municipiului.
Cu alte cuvinte, sistemul va permite culegerea, gestionarea și analiza datelor, cartografiere bazată pe computer şi analiza entităţilor de pe suprafaţa terestră. El va fi de un real ajutor și în ceea ce privește imobilele înscrise în cartea funciară din intravilanul municipiului, permițând o mai bună cunoaștere a situației terenurilor, clădirilor, infrastructurii de entități publice, a cursurilor de apă și a altor obiective de interes public, prin verificarea poziționarea corectă a gospodăriilor, terenurilor și imobilelor, ajutând astfel la încadrarea cu precizie a măsurătorilor din teren.
Înaintea Slatinei și alte administrații locale din țară au implementat astfel de sisteme.