Poliția Olt organizează concurs pentru șefi de secție la polițiile rurale Bobicești, Dăneasa, Coteana și Osica de Sus

1296

IPJ Olt angajează, din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție, șefi de secție la patru poliții rurale din județ. Concursul va consta în susținerea unui interviu.

Poliția Olt a scos la concurs patru posturi de șefi de post la poliții rurale. Acestea sunt grupate în două etape de examen.
Primii vor susține examen candidații pentru posturile de la Secția 4 Poliție Rurală Coteana și Secția 2 Poliție Rurală Osica de Sus. Cererile de participare la concurs și dosarele de recrutare trebuie depuse până la data de 20 ianuarie. Examinarea psihologică a candidaților se va desfășura la Centrul de Psihosociologie al M.A.I., iar data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate în timp util.
Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, organizat pe data de 14 februarie.
Cel de-al doilea concurs va fi organizat pentru șefi la Secția 1 Poliție Rurală Bobicești și Secția 7 Poliție Rurală Dăneasa. Cererile de participare la concurs și dosarele de recrutare trebuie depuse până la data de 26 ianuarie. Interviul va avea loc pe data de 24 februarie.
Pentru toate cele patru posturi vacante, candidații trebuie să fie ofițeri de poliție cu studii superioare în unul din următoarele domenii/profil/specializare sau conexe acestora: ştiinţe juridice/drept, ştiinţe administrative, ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste, ştiinţe economice, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică; să aibă pregătirea de specialitate: studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază; să deţină gradul profesional de minimum inspector de poliţie să aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei și cel puţin 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs; să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu; să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală; să dețină/să obțină aviz pentru utilizarea bazelor de date ale Poliţiei Române; să dețină/să obțină permis de conducere, categoria „B”, etc.