Începe testarea gratuită în cabinetele medicilor de familie. De azi, medicii pot încheia contractele cu CAS Olt

333

Oltenii care suspectează că au Covid se vor putea testa gratuit la cabinetele medicilor de familie. Medicii de familie care optează pentru încheierea unui contract sau act adițional pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen sunt așteptați la CAS Olt.

Medicii de familie aflați în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate vor putea efectua activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2. Aceștia pot încheia contractele ori actele adiționale cu CAS începând de azi.
,,Pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2, medicii de familie care au încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19 și pentru administrarea dozelor opționale suplimentare, încheie acte adiționale la aceste contracte. Actele adiționale se încheie până la data de 31 martie 2022 prin semnare de ambele părți. Casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infectiei cu SARS-CoV-2 și cu furnizorii din asistența medicală primară cu care nu au încheiate contracte pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19 și pentru administrarea dozelor opționale suplimentare . Contractele se încheie până la data de 31 martie 2022 prin semnare de ambele părți,, anunță CAS Olt.
Medicii de familie vor achiziționa testele rapide antigen dintre cele care sunt cuprinse în lista aprobată de Comisia Europeană, afişată pe site-ul Ministerului Sănătăţii, iar pentru activitatea de testare realizată vor primi un tarif de 50 de lei/persoană, care cuprinde contravaloarea testului, manopera, materialele şi echipamentele de protecție necesare testării. Activitatea de testare se va realiza în cadrul programului de lucru.
În cabinetele medicilor de familie se poate testa gratuit orice persoană, chiar dacă nu se află în evidența medicului respectiv.
În Olt, până în prezent, 116 medicii de familie și-au exprimat dorința de a încheia contracte pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen.