Miniștrii, convocați de Nicolae Ciucă la Palatul Victoria. Decizii importante pentru 2022, pe lista Guvernului

26

Premierul Nicolae CIucă îi convoacă pe miniștri la o nouă ședință la Palatul Victoria. Guvernul se reunește astăzi de la ora 14.00. Este a treia ședință de guvern din această săptămână și vine și după întâlnirea de dimineață cu medicii de familie pentru pregătirea valului 5 de coronavirus.

În ședința de Guvern programată joi de la ora 14.00, miniștrii urmează să aprobe Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar şi Programul de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă, pe lângă măsurile necesare pentru a închide „partea de jaloane și ținte aferente trimestrului IV din acest an, în PNRR”, după cum a anunțat deja Nicolae Ciucă în ședința de miercuri.

Pe ordinea de zi figurează, de asemenea, declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate private rămase de expropriat, situate pe amplasamentul autostrăzii Bucureşti – Braşov, tronsonul Bucureşti – Ploieşti, şi o serie de bugete rectificate ale unor instituţii şi societăţi naţionale, cum ar fi Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, Aeroportul Internaţional Timişoara – „Traian Vuia”, Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” – Constanţa, Compania Naţională de Investiţii.

Tot în ședința de joi va fi aprobat şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Fondului pentru mediu, precum și Raportul privind justificarea creşterii datoriei publice la 31 decembrie 2020 şi propuneri de măsuri pentru menţinerea acestui indicator la un nivel sustenabil.

De asemenea, vor fi aprobate și proiecte de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului.

I.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr.2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr.1007/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenta medicală la bordul navelor
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate private rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcția autostrăzii București Brașov, tronsonul București Ploiești”
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 417/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Secțiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din judeţul Mureș” din cadrul obiectivului de investiții “Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 417/2017
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ‚,Amenajare pasaj pietonal subteran – intersecție DN 1 cu strada Urlătoarei, strada Gloriei și strada Nicolae Bălcescu (Poiana Țapului)”
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a imobilului 499 aflat în domeniul public al statului, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Bacău din subordinea Ministerului Justiției, și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Compania Națională de Investiții “C.N.I.”- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Pietroasele, judeţul Buzău
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 pentru Administrația Națională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenorialului și Turismului

II.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanțelor în temeiul Legii nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe