10% dintre legumicultorii înscriși în Programul ,,Legume în spații protejate” au fost excluși în urma verificării în teren. Membrii comisiilor de control au constatat probleme legate de suprafața minimă, de cantitatea de legume estimate a fi obține sau alte deficiențe. Controalele s-au desfășurat în prezența fermierilor care au avut posibilitatea să prezinte în scris obiecțiuni la actul de control.