Spitalul Schitu caută director medical, șef serviciu, asistent medical și infirmieri

596

Cinci posturi au fost scoase la concurs în această perioadă la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci. Recrutarea se face în două etape, prima destinată angajării directorului medical, cealaltă pentru un post șef serviciu, unul de asistent medical și două pentru infirmieri.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci organizează în perioada noiembrie- decembrie două concursuri de recrutare. Unitatea medicală a scos la concurs postul de director medical, grad II, nivel studii S. Candidații trebuie să treacă de mai multe probe de evaluare: test-grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului- 22 noiembrie; susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului- 25 noiembrie; interviul de selecție- 2 decembrie.
La concurs se pot înscrie candidații cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, sunt confirmați cel puțin ca medic specialist și au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă. Dosarul de înscriere se depune până la data de 12 noiembrie, selecția fiind făcută până pe 16 noiembrie.
Cel de-al doilea concurs al unității medicale este pentru recrutarea unui șef la Biroul securitatea muncii, PSI, protecție civilă, situații de urgență, autorizații, administrativ și aprovizionare- manipulare depozitare și deservire mijloace de transport. Candidații trebuie să aibă studii superioare în domeniu (tehnice, economice, juridice sau administrative) și minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor. Se mai angajează: un asistent asistent medical, nivel studii PL, grad principal, medicină generală, Secția I psihiatrie și doi
infirmieri debutanți, nivel studii M/G, Secția II psihiatrie. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 4 noiembrie – data limită pentru depunerea dosarelor, 16 noiembrie -proba scrisă, data și ora interviului vor fi stabilite ulterior.