Șomerii care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 kilometri de localitatea de domiciliu și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau cele învecinate, pot primi 900 lei lunar pentru o perioadă de trei ani. Prima de relocare este de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor cu chiria și utilitățile. Acest ajutor este oferit de stat doar în baza unei cereri și nu poate fi cumulat cu prima de activare,  încadrare sau cea de instalare.