Primarii din Olt au aflat de la secretarul general al Guvernului cum pot primi bani pentru investiții prin “Planul Național de Investiții Anghel Saligny”

412

Primarii din județ au aflat astăzi, în cadrul unei întâlniri de lucru organizate la Consiliul Județean Olt , informații despre accesarea de fonduri guvernamentale pentru proiecte de investiții în localitățile pe care le conduc. Prezent pentru a le răspunde la întrebări a fost secretarul general al Guvernului, Mircea Abrudean, dar și senatorul de Olt Liviu Voiculescu, conducerea Consiliului Județean Olt și prefectul Județului.

Dezbaterea publică a proiectului referitor la “Planul Național de Investiții Anghel Saligny” și a Ordonanței de Urgență a Guvernului privind modificarea legislației achizițiilor publice în sensul ajustării prețurilor la contractele de achiziții s-a desfășurat azi în județul Olt, în prezența secretarului general al Guvernului, Mircea Abrudean.
,,Reprezentantul Guvernului a prezentat primarilor calendarul depunerii proiectelor ce vor putea fi finanțate prin Planul Național de Investiții, insistând asupra faptului că prioritate vor avea proiectele de infrastructură (drum, apă, canalizare),, a dezvăluit senatorul de Olt Liviu Voiculescu, prezent la dezbatere ca reprezentant al Parlamentului și susținător al Planului Național de Investiții Locale Anghel Saligny.

Programul „Anghel Saligny”, considerat o continuare a programelor PNDL 1 și 2, conţine credite de angajament pentru perioada 2021-2028 în valoare de 50 de miliarde de lei și prevede alocarea acestora către zona rurală. Finanţarea programului se asigură de la bugetul de stat, în cadrul acestuia putțndu-se realiza obiective de investiţii noi precum şi intervenţii la construcţiile existente care se referă la lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiţii: alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei; sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor; poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale; sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale, care au autorizaţie de construire valabilă.