Un nou proiect aproape de concretizare: România Educată- liceele pentru care cererea depășește oferta să organizeze admiterea

100

„România Educată” este proiectul național inițiat de Președintele României menit să susțină reașezarea societății pe valori. Documentul presupune ca învățământul liceal să aibă trei rute (teoretic, profesional şi vocaţional), iar anual să existe posibilitatea transferului între ele, pe baza competenţelor. De asemenea, va fi posibil și ca liceele pentru care cererea depățește oferta să organizeze examen de admitere.

Noul proiect național inițiat de Klaus Iohannis și aflat în dezbateri presupune o serie de schimbări în domeniul educației.

„România Educată” prevede susținerea reașezării societății pe valori. Astfel, Bacalaureatul unic, pe modelul PISA ar putea fi susținut și de elevii de la școlile profesionale de 3 ani.

Totodată, pentru învăţământul liceal, ar urma să existe trei rute – teoretic, profesional şi vocaţional – fiecare de 4 ani, finalizate cu examen de bacalaureat. În prezent există trei rute. Este vorba de cele trei filiere – teoretică, tehnologică și vocațională. Toate cele trei linii de învăţământ sunt considerate ca având un prestigiu comparabil, anual elevii putând avea loc transferuri între ele, pe baza competenţelor.

În ceea ce privește admiterea la liceu, documentul prevede ca în cazul în care cererea depășește oferta să existe posibilitatea de a institui examen de admitere la liceu, înainte de desfăşurarea Evaluării Naţionale, iar locurile neocupate în urma examenelor de admitere se vor ocupa în ordinea notelor de la examenul de Evaluare Națională.

Structura învăţământului preuniversitar va fi similară celei actuale:

  • educaţie antepreşcolară – 0- 2/3 ani în creşe şi centre de zi;
  • educaţie preşcolară – 3 – 6 ani, în grădiniţe;
  • ciclul primar – clasa pregătitoare – clasa a IV-a;
  • ciclul secundar inferior – clasele V – VIII;
  • ciclul secundar superior – clasele IX – XII.

În cadrul proiectului „România educată” sunt incluse mai multe ținte printre care și scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii, până la un nivel de cel mult 10% și reducerea cu minimum 50% a prezentei rate de analfabetism funcțional, astfel încât, în anul 2030, să ajungă la maxim 20%.

Documentul presupune de asemenea, ca toți profesorii să aibă competențe digitale de bază, inclusiv de predare prin instrumente digitale și cel puțin 85% dintre elevii claselor a VIII-a să aibă competențe digitale de bază, iar 40% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani să fie absolvenți de studii superioare.

Proiectul național „România Educată” a început în 2016 şi a fost structurat în următoarele trei etape:

  • Prima etapă (2016-2017) a presupus o serie de activităţi, precum opt consultări cu privire la viziunea şi obiectivele de ţară pentru educaţie (dezbateri regionale), dezvoltarea şi diseminarea unui chestionar online, 35 de evenimente de consultare organizate de terţi.
  • A doua etapă (2017-2018) a pornit de la elementele de viziune identificate în etapa anterioară, pentru a continua consultarea cu privire la strategia pentru educaţie la orizontul anului 2030.
  • A treia etapă (2018-2021) a presupus lansarea în dezbatere publică a documentelor rezultate în demersurile anterioare.