Promovabilitate de 67,8% anul acesta la BAC. Rata de succes la examen a crescut cu 5% pe ansamblul tuturor promoțiilor

94

Rezultatele la Bac s-au afișat în mod oficial astăzi de către Ministerul Educației. Din totalul de 126.999 de candidați prezenți, 86.120 de elevi au reușit să promoveze examenul maturității. Rata de promovare este de 67,8%, iar 112 candidați au obținut media 10. Contestațiile pot fi depuse în cursul acestei zile în intervalul 12:00-18:00.

Ministerul educației a publicat în această dimineață pe site-ul dedicat, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale, care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021.

Anul acesta, oficialii anunță că rata de promovabilitate a crescut cu 5% pe ansamblul tuturor promoțiilor.

Rezultatele au fost afișate pe site-ul Ministerului dar și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile în vigoare.

Rata cumulată de promovare (înainte de contestaţii) este de 67,8%, în creştere cu aproape 5% faţă de aceeaşi etapă de afişare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut – 62,9%). Pentru promoţia curentă, rata de promovare este 73,9% (un plus de 2,5%, comparativ cu aceeaşi etapă din sesiunea iunie-iulie 2020 – 71,4%), iar pentru promoţiile anterioare, 27,6% (o majorare de 2,6%, comparativ cu sesiunea iunie-iulie 2020 – 25%).

Au promovat 86.120 de candidaţi, dintr-un total de 126.999 de candidaţi prezenţi (110.358 candidaţi prezenţi provin din promoţia curentă, respectiv 16.641 candidaţi prezenţi din promoţiile anterioare).

Numărul de candidaţi înscrişi în acest an este cu peste 22.000 de candidaţi mai mic decât numărul celor înscrişi anul trecut.

112 candidaţi au obţinut media 10 (232, în prima sesiune a anului trecut, înainte de contestaţii).

Pe discipline de examen, situaţia candidaţilor cu note de 10 este următoarea:

Limba şi literatura română: lucrările a 1.351 de candidaţi au fost notate cu 10

Limba şi literatura maternă: lucrările a 263 de candidaţi au fost notate cu 10

Proba obligatorie a profilului (Matematică – 948 / Istorie – 1.766)

Proba la alegere a profilului şi a specializării: 7.196 (cele mai multe note de 10 au fost obţinute la Logică şi argumentare: 1908).

Contestaţiile pot fi depuse/transmise luni, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situaţie, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluţionarea contestaţiilor vor fi anunţate vineri, 9 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

recunoaşterea/echivalarea/susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;

obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.