Iohannis a promulgat legea: Românii au posibilitatea să cumpere vechime în muncă pentru pensie

71

Este oficial! Președintele României a promulgat legea privind posibilitatea de a cumpăra vechime în muncă pentru ieșirea la pensie mai devreme. Cei care vor dori să facă acest lucru au termen până în toamna anului 2023 să completeze lipsurile pe care le au în vechimea în muncă necesară pentru stabilirea pensiei.

Președintele României, Klaus Iohannis a promulgat legea privind cumpărarea vechimii în muncă, adoptată de Parlament în luna mai. Persoanele care pot face acest lucru sunt cele care nu îndeplinesc calitatea de pensionar sau cei care nu au realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.

Noutatea legii este prelungirea unui termen important, mai exact modificarea adusă legii este legată de termenul până la care se poate cumpăra vechimea în muncă. Data este de 31 august 2-23.

Persoane ce pot cumpăra vechimea sunt cele de peste 18 ani care au goluri în cartea de muncă și vor să le completeze.

De asemenea, perioada maximă cumpărată nu poate depăși cumulat 6 ani, iar cei care vor să facă asta trebuie să facă o cerere la Casele Județene de Pensii de care aparțin.

„Până la data de 1 septembrie 2023, persoanele prevăzute la art. 1 pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă”, se arată în lege.

Actul normativ mai prevede că plata contribuţiei de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 august 2023.

„În situaţia în care la data de 31 august 2023 contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate”, se mai arată în lege.

Șase ani de vechime în muncă între anii 2013 și 2018 costă 23.200 de lei, iau plata se poate face într-o singură tranță sau în trei tranșe lunare, până la data de 31 august 2023.

Acte necesare:

Încheierea unui contract de asigurare socială
• Act adițional
• Declarație din care reiese că nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii și nu e pensionar

De precizat, contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, de tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei.

Actele menționate trebuie depuse la casa teritorială de pensii până la 1 septembrie 2023, iar plata se va realiza lunar sau într-o singură tranșă, în funcție de posibilitățile fiecăruia. Dacă nu se achită în întregime suma, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.

Plata se poate face prin orice mijloc de plată, inclusiv numerar la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate.

Venitul asigurat care va fi completat pe contractul de asigurare socială ce va fi semnat nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată valabil la data încheierii acestuia.

Când întreaga sumă va fi plătită, atunci va înceta contractul.

La acest moment, în România, vârsta de pensionare este de 65 de ani la bărbați și 61 +6 luni la femei.