IMPORTANT Primăria Caracal face angajări. Contractele sunt pe perioadă nedeterminată

1647

Agenția Națională a Funcționarilor Publici  a aprobat solicitarea Primăria municipiului Caracal de a scoate la concurs nu mai puțin de nouă posturi vacante. Contractele vor fi pe perioadă nedeterminată. Se caută patru inspectori, trei consilieri și doi experți.

Primăria Caracal caută angajați pentru mai multe servicii și compartimente din cadrul administrației locale. Astfel, se caută un angajat pentru post de inspector, clasa I, grad debutant, la Compartimentul Documentații de Urbanism, Publicitate Stradala, un altul pentru cel de inspector, clasa I, grad asistent, la Compartimentul Certificate de Urbanism Autorizatii de Construire/Desfiintare, Functiuni Comerciale, unul de inspector, clasa I, grad principal la Compartimentul Sistem Informational Geografic, Nomenclatura Strada și un post de inspector, clasa I, grad asistent, la Compartimentul
Regenerarea Mediului Urban.

Se mai caută, de către Primăria Caracal, și trei persoane pentru ocuparea următoarelor posturi de consilieri: consilier, clasa I, grad asistent, la Serviciul Programe Strategii de Dezvoltare, consilier, clasa I, grad principal, la Compartimentul Contabilitate și unul de consilier, clasa I, grad superior, la Compartimentul Inspecție Fiscală Persoane Juridice.

Administrația caracaleană a scos la concurs și un post de expert, clasa I, grad superior. la Compartimentul Protectia Monumentelor Istorice, Disciplina in Constructii, Receptii și unul de expert, clasa I, grad superior, la Serviciul Programe Strategii de Dezvoltare,

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 0249.511.384, 0249.517.516 sau la adresa e-mail: resurseumane@primariacaracal.ro.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 19 iulie 2021, la sediul Primăriei Caracal.