Cum va fi decontată naveta copiilor și ce implică ordonanța privind transportul școlar

72

Ordonanța privind transportul școlar al elevilor se află pe masa Guvernului. O decizie va fi luată în cursul acestei zile. Potrivit acesteia, elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se va deconta transportul de la localitatea de domiciliu către localitatea unde învață, dacă se va respecta limita de 50km.

Proiectul privind decontarea transportului elevilor de la localitatea de domiciliu către localitatea unde sunt școlarizați, dacă aceștia nu pot fi repartizați la o unitate de învățămând din zona lor se află acum pe masa Guvernului și va fi aprobat astăzi. Limita distanței care va fi suportată pentru decontare va fi de 50km.

Totodată, elevii care locuiesc la internat sau în gazdă li se va asigura decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a opt călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile școlare unde învață.

Elevii vor putea solicita acordarea sumei în avans, cu decontare în luna următoare. Suma ce poate fi acordată în avans va fi nivelul cuantumului lunar de care beneficiază elevul.

Decontarea va fi asigurată la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanța de 3 km. Va putea fi decontată lunar numai suma aferentă avansului primit în luna precedentă.

Pentru distanțele ce vor depăși 3 km, până la limita de 50 de km, suma de 30 de lei /lună se va suplimenta cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.
Operatorii de transport rutier vor avea obligația de a emite documente lunare de transport cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună.

Mecanismul de decontare va fi reglementat prin Metodologia ce va fi aprobată prin ordin al ministrului educației, în maximum 30 de zile de la emiterea ordonanței de urgență.