Angajări la Spitalul Orășenesc Balș. Concursul, în prima decadă a lunii iulie

4553

Spitalul Orăşenesc Balş a scos la concurs mai multe posturi, în diverse meserii. Candidații sunt așteptați să se înscrie până în ultima zi a acestei luni.

Luna viitoare, Spitalul Orășenesc Balș organizează concurs de recrutare de personal pe posturi diverse. Proba scrisă a examenului se va susține pe 5 iulie, iar interviul pe 9 iulie.

Unitatea medicală are nevoie de:

  • un agent D.D.D. (dezinfecție, deratizare, dezinsecție) la Compartimentul S.P.I.A.A.M. Se cer studii medii sau generale; adeverință din care să rezulte pregătirea pentru a putea desfășura activități de dezinfecție, dezinsecție și deratizare; vechime în muncă – minimum 6 luni.
  • Doi infirmieri debutanți– 1 post în cadrul Secției de Pediatrie și unul  în cadrul Secției de Boli Cronice. Candidații trebuie să aibă studii medii sau generale și să fie absolvenți a Programului național de pregătire a infirmierelor;
  • Un garderobier cu studii medii/generale, finalizate cu diplomă sau certificat de bacalaureat absolvire
  • kinetoterapeut în cadrul Compartimentului laborator recuperare, medicină fizică și balneologie. Candidații trebuie să aibă diplomă de licență în specialitate; dovada deținerii certificatului de membru și a asigurării de răspundere civilă, în termen de valabilitate; aviz anual Colegiul Fizioterapeuților din România; vechime – minimum 6 luni în specialitate.
  • operator date. Se cer: studii medii sau generale; curs dc specialitate – operator introducere, prelucrare și validare date; vechime în muncă – minimum 6 luni.
  • economist debutant absolvent studii superioare;
  • asistent medical generalist debutant cu studii superioare în cadrul Secției de Medicină Internă. Se cer: diplomă de licență în specialitate; dovada deținerii certificatului de membru și a asigurării de răspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate; adeverință pentru participarea la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
  • asistent medical specializarea fizică și balneologie, în cadrul Laboratorului de medicină. Candidații trebuie să aibă: adeverință pentru participarea la concurs eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor șiAsistenților Medicali din România; diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea balneofiziokinetoterapie și recuperare; dovada deținerii certificatului de membru și a asigurării de răspundere civilă (în copie), în termen de valabilitate.
  • registrator medical, grad debutant. Se cer: studii medii sau generale în domeniul medical; cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională ce poate fi demonstrată cu certificate, diplomă, etc;
  • referent I. Condiții: studii superioare, finalizate cu diplomă de licență; vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 ani și 6 luni.