15 minute suplimentare pentru Evaluarea Națională. Ce alte noutăți vor mai fi aplicate anul acesta

46

Elevii de clasa a VIII-a vor avea 15 minute suplimentare pentru a-și completa datele pe broșura de examen de la Evaluarea Națională. Totodată, aceștia vor putea sublinia și desena figuri geometrice pe spațiul alocat rezolvărilor. Examenul de Evaluare Națională va începe pe 22 iunie și după terminarea celor 15 minute suplimentare va începe cronometrarea timpului de examen care va fi de 120 de minute.

Ministerul Educației, Sorin Cîmpeanu a prezentat modificările ce vor fi aduse la examenul de Evaluare Națională. Spre deosebire de anii antecedenți, elevii vor avea acum 15 minute suplimentare destinate completării datelor pe broșură. De asemenea, aceștia vor putea sublinia și pot desena figuri geometrice în spațiul alocat rezolvărilor.

„Sunt câteva elemente care fac diferența. În primul rând, am facut totul ca elevul să se poată concentra pe fond și nu pe formă. Din punct de vedere epidemiologic, am decis organizarea în centre de examinare mici pentru a nu se crea aglomerații. Am asigurat 15 minute suplimentare pentru completarea datelor.

Am soluționat o problemă mai veche, pe figurile gemoetrice elevii pot face construcții fără să fie considerate semne particulare. De asemenea, la Limba Română pot sublinia pe textele date, nu se consideră semne”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Totodată, acesta a precizat că în majoritatea cazurilor, elevii vor susține examenul în propria școală.

Precizări pentru inspectorate:

 1. La probele scrise ale evaluării naționale elevii primesc subiectele în formă de broșură, putând să solicite şi pagini suplimentare dacă este cazul. Capsarea broșurilor se realizează înainte de distribuirea acestora ȋn săli, ȋn trei locuri (lateral stânga sus, jos și la mijloc). Eventualele foi suplimentare utilizate de către elevi se vor adăuga, prin capsare în alte două locuri, situate ȋntre cele trei locuri iniţiale, astfel încât broșurile cu pagini suplimentare vor avea 5 capse; broşura se predă la finalul probei şi, ȋntrucât conţine subiecte, aceasta nu rămâne ȋn posesia candidaţilor;
 2. Numerotarea paginilor se realizează de către profesorul asistent la predarea lucrării de către elev. Pe prima pagină a broșurii se completează numărul total de pagini primite de la elev. Spațiile rămase libere/necompletate se barează/marchează cu litera Z.
 3. Se aplică ștampila “Evaluare Națională 2021-C.E.”, atât în interiorul broșurii, la mijlocul paginilor, conform modelului notarial (jumătate pe pagina din stânga și jumătate pe pagina din dreapta) pentru a prinde fiecare dintre paginile broșurii, cât și peste colțul închis și lipit al lucrării, fără a semna lucrarea, înainte de ieșirea primului elev din sala în care se susține proba.
 4. Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute; timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute și începe după completarea casetei de identificare, conform prevederilor art.17 alin (10) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale.
 5. Caseta de identificare se completează și se sigilează cu etichete
 6. În caseta de identificare, centrul de examen se completează numai în cazul în care școala de proveniență a elevului este arondată altei unități de învățământ.
 7. Elevii cărora nu le este suficient spațiul din broșură pentru răspuns pot solicita pagini suplimentare pe care pot continua redactarea răspunsului.
 8. La proba de limba română şi/sau maternă, un răspuns completat în căsuța de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuță și scrierea în dreapta căsuțe a literei asociate răspunsului considerat corect.
 9. La proba de limba română şi/sau maternă, un răspuns care constă ȋn marcarea cu X a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontala a marcajului X și marcarea cu X a răspunsului considerat corect.
 10. La proba de limba română şi/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră, în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei, nu se consideră semn particular delimitarea propozițiilor în frază.
 11. La proba de matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul II poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect.
 12. La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră.
 13. La proba de matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor.”

Prima probă la examenul de Evaluare Națională va avea loc pe 22 iunie la  limba și literatura română, urmată de Matematică pe 24 iunie și limba maternă pe 25 iunie.