Buget mai MARE la Primăria Slatina pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor de interes local

143

Dacă anul trecut, în care coronavirusul a suspendat activitățile culturale și sportive, iar pe cele educative le-a trimis în online, beneficiarii fondurilor nerambursabile acordate de Primăria Slatina pentru derularea proiectelor de interes local s-au putut  număra pe degete, pentru anul acesta administrația municipală va putea finanța un număr mai mare de proiecte. Bugetul propus este triplu față de 2020.

Și anul acesta Primăria municipiului Slatina a decis să sprijine organizaţiile neguvernamentale, asociaţii sau fundaţii, culte religioase şi persoane fizice în derularea de acţiuni cu caracter specific în domeniile: cultural, social, sportiv, culte religioase, învăţământ, sănătate, mediu etc, motivat de faptul că participarea şi iniţiativele în spaţiul public reprezintă un motor al progresului şi pot răspunde la multe din problemele comunităţii locale. Dacă în 2020 criza coronaviruslui a redus numărul de acțiuni ce pot fi derulate și, implicit, pe cel al beneficiarilor, Primăria Slatina acordând finanțare pentru 5 beneficiari, în sumă de 150.000 lei, anul acesta se anunță unul mai bogat, bugetul propus fiind de 500.000 lei. Spre comparație, în 2019, bugetul alocat acestui program s-a ridicat la 844.000 lei, finanțate fiind 24 de proiecte.

Proiectul Programului anual de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr.350/2005 de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul acesta se află azi pe masa comisiilor consiliului local, urmând a fi supus aprobării aleșilor muncipali în următoarea ședință a CL Slatina.

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte. Suma alocată pentru anul 2021 nu este defalcată pe domenii de aplicare.

Reamintim beneficiarii 2020:

  1. FIRARU ELENA MONICA – proiect Drumuri aspre către astrele sportului alb –

Andrei Firaru- valoare finanțare propusă 20.000 lei

  1. ASOCIAȚIA CULTURALARTISTICĂ LYRA- proiect Slatina muzicală – tradiție și

contemporaneitate, ediția a XIII-a – suma 70.000 lei

  1. ASOCIAȚIA SALVATORI OLTENI – SPRIJIN PENTRU VIAȚĂ SOS Viață!- 15.000 lei
  2. C.S. OLTENIA TAEKWONDO- Dezvoltarea sportului prin intermediul spațiului virtual – 25.000 lei
  3. A.C.S. ATHLETIC SLATINA- Dezvoltarea fotbalului de performanță la nivel juvenil, Municipiul Slatina, pentru anul 2020 – 20.000 lei.