Anual zeci de mii de acte sunt emise de autoritățile locale și administrația județeană. O parte dintre ele nu corespund din punct de vedere al legalității și se impune reanalizarea lor. Pentru că în anumite cazuri emitentul nu le modifică potrivit legislației, ele sunt atacate în instanță.