Restricții SUPLIMENTARE în 19 localități din Olt, printre care Slatina, Balș, Piatra Olt, Scornicești

585

Astăzi, incidenţa cumulată a cazurilor covid în judeţul Olt este de 1,91/1.000 locuitori, iar în doar 23 de localităţi nu a fost înregistrat, la 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19. Autoritățile au decis restricții suplimentare pentru limitarea răspândirii virusului în 19 localități, în funcție de incidența fiecăruia.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt a adoptat o nouă Hotărâre de aplicare a măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul județului.

Pentru localitatea Drăghiceni, unde unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 7,5/1000 de locuitori (rata de incidenţă – 9,38/1.000 de loc.), începând de mâine se instituie următoarele măsuri:

 1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20:00 – 5:00, cu următoarele excepții:
 2. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 3. b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 4. c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 5. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.
 6. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5:00 – 18:00.
 7. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

În localitatea Dobrun, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori (rata de incidenţă – 4,25/1.000 de loc.)., se vor aplica următoarele măsuri:

 1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00 – 5:00, cu următoarele excepții:
 2. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 3. b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 4. c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 5. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.
 6. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5:00 – 18:00.
 7. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

Prin excepție de la prevederile pct. I.2 şi pct. II.2, în intervalul orar 18:00 – 5:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Prin excepție de la prevederile pct. I.2 şi pct. II.2, unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. I.1 lit. a) şi la pct. II.1 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. I.1 lit. b)—d) şi la pct. II.1 lit. b)—d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Măsurile instituite în localitatea prevăzută pct. I nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori, iar cele instituite în localitatea precăzită la pct. II nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

 De asemenea, în localitățile  unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori: Icoana (rata de incidenţă – 5,83/1.000 de loc.), Dobrun (rata de incidenţă – 4,25/1.000 de loc.), Perieţi (rata de incidenţă – 3,88/1.000 de loc.), Valea Mare (rata de incidenţă – 3,51/1.000 de loc.), Voineasa (rata de incidenţă – 3,30/1.000 de loc.), Vitomireşti (rata de incidenţă – 3,26/1.000 de loc.) şi Slatina (rata de incidenţă – 3,08/1.000 de loc.) vor trebi repsectate următoarele măsuri specifice:

 1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;
 2. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
 3. Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;
 4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Pentru operatorii economici prevăzuți la pct. 1 și 2 se permite şi prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

Localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori: Mihăeşti (rata de incidenţă – 3,00/1.000 de loc.), Oporelu (rata de incidenţă – 2,64/1.000 de loc.), Osica de Jos (rata de incidenţă – 2,59/1.000 de loc.), Balş (rata de incidenţă – 2,39/1.000 de loc.), Găneasa (rata de incidenţă – 2,00/1.000 de loc.), Osica de Sus (rata de incidenţă – 1,98/1.000 de loc.), Slătioara (rata de incidenţă – 1,95/1.000 de loc.), Piatra Olt (rata de incidenţă – 1,88/1.000 de loc.), Scorniceşti (rata de incidenţă – 1,88/1.000 de loc.), Optaşi Măgura (rata de incidenţă – 1,80/1.000 de loc.) şi Teslui (rata de incidenţă – 1,67/1.000 de loc.) trebuie să respecte de mâine, pentru următoarele două săptămâni, următoarele măsuri:

 1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 22:00;
 2. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 22:00;
 3. Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
 4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

Pentru operatorii economici prevăzuți la pct. 1 și 2 se permite şi prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.