Viitorii învățători, educatori și artiști, așteptați să se înscrie la Titulescu Slatina. În mai se dau probele de aptitudini

1516

Liceul Teoretic Nicolae Titulerscu Slatina (Pedagogic), singurul din județ care școlarizează viitoarele cadre didactice, a anunțat calendarul  înscrierii candidaților pentru locurile vocaționale, precum și modul de susținere a probelor de aptitudini pentru viitorul an școlar de către absolvenții de clasa a VIII-a care doresc să urmeze liceul la specializările învățător-educator și  arte plastice- arte decorative-design.

Pentru a fi admiși la Liceul Nicolae Titulescu Slatina în anul școlar 2021- 2022, pe profilurile vocaționale, absolvenții de clasa a VIII-a trebuie mai întâi să treacă de probele de aptitudini, care anul acesta se vor susține în luna mai. Unitatea de învățământ a anunțat calendarul înscrierii și în ce constau aceste probe.

Pentru învățământul liceal – filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educator, evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, în perioada 19- 20 mai. Aceasta va conține: tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini : limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport; media generală a claselor V – VIII la aceste disciplinele; media generală a claselor V-VIII la purtare.

Probele de aptitudini se susțin în perioada 26- 28 mai. Pentru a fi declarat ADMIS, candidatul trebuie să aibă, în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport, media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 7 și media generală la purtare a claselor V-VIII, 10.

Pentru profilul artistic- arte vizuale, specializările Arte plastice, Arte decorative, Design, probele de aptitudini constau în evaluarea unui portofoliu de lucrări. Înscrierea candidatului se face în perioada 24- 25 mai,  prin depunerea directă la secretariatul unității școlare, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a documentelor. Examenul constă în două probe: a) studiul după natură; b) compoziție în culoare/volum. PORTOFOLIUL ESTE COMPUS DIN 10 (ZECE) IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI PROPRII, în format A3, respectiv: 5 (cinci) studii după natură și 5 (cinci) compoziții libere, fiecare cu o problematică plastică diferită, imprimat pe CD/DVD.

Elevii care provin din învățământul de cultură generală vor depune, împreună cu portofoliul de lucrări și o recomandare din partea profesorului de educație plastică de la școala absolvită sau din partea profesorului îndrumător de la Palatul/Clubul copiilor. Elevii care dețin imagini cu lucrări (compoziții) proprii modelate în lut, le pot include în portofoliu, în locul compozițiilor în culoare.