CARANTINĂ la Vișina Nouă din această seară, ora 20.00

1500

Autoritățile au decis ca localitatea Vișina Nouă să intre în carantină, după ce incidența cazurilor la mia de locuitori a urcat ieri la 9.47, iar azi la 13.61. Comuna este singura localitate în scenariul roșu din județul Olt.

Având în vedere incidența infectărilor foarte mare și ținând cont și de faptul că în comună nu există medic de familie, localitatea Vișina Nouă va fi carantinată. Măsura se va aplica pentru următoarele 14 zile și va fi instituită în această seară, începând cu ora 20.00.

Astfel, în comuna olteană va fi strict interzisă intrarea/ ieșirea în/ din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile județene şi comunale. De asemenea, circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Vor fi instituite următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată:
1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;
3. în intervalul orar 06.00 – 22.00, în interiorul zonei se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei, cu următoarele excepții precum deplasarea la și dinspre locul de muncă aprovizionarea cu produse de strictă necesitate, elevii care învață în altă localitate, deplasări în jurul osăpodăriei pentru activități fizice, activități agricole, etc.

Comuna Vișina Nouă este a doua localitate din județul Olt pentru care se instituie această măsură, după comuna Schitu, carantinată anul trecut, în primul val al pandemiei.