Aproape 100 de cetățeni romi de pe str. Nicolae Bălcescu vor deveni proprietarii terenurilor pe care locuiesc ilegal. Primăria Slatina ia măsuri

707

Pentru a-și putea face acte de identitate, acte de proprietate și încheia contracte cu furnizorii de utilități, cetățenii de etnie rromă care locuiesc în partea de jos a municipiului Slatina trebuie să intre în posesia terenurilor pe care și-au construit locuințe. Primăria Slatina le va ceda contra unor sume modice.

Locuiesc în municipiu de zeci de ani, pe proprietăți aflate în zona orașului vechi, sub Grădiște, pe care le-au ocupat ilegal. Este cazul a sute de persoane de etnie rromă cărora administrația municipală le-a promis că-i va pune în legalitate, oferindu-le astfel dreptul de a putea să-și facă acte de identitate, acte de proprietate și încheia contracte pentru introducerea utilităților. Sumele cerute pe terenurile aflate pe domeniul public sunt unele modice, în cazul celor de pe str. Nicolae Bălcescu valoare de inventor fiind de … 1leu.

Dacă până acum a fost deja rezolvată problema cetățenilor care locuiesc pe străzile Fundătura Oltului, Fundătura Zăvoiului, Zăvoiului și Grădiște, urmează a fi luată o hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea acelor terenuri și de către cetăţenii de pe strada Nicolae Bălcescu. În acest sens, administrația slătineană a realizat demersurile pentru includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, a 98 de imobile- terenuri care nu au făcut obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate formulate de persoanele îndreptăţite în temeiul legilor fondului funciar. Au fost făcute măsurători cadastrale și întocmite planuri de situație.