Consilier local într-o primărie din Olt, prins de ANI în conflict administrativ. A concesionat islazul localității

590

Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a opt persoane. Printre acestea, și un consilier local din Olt, prins că a votat atribuirea unui contract de închiriere a unui teren, având interes personal.

ANI a constatat conflict de interese administrativ în cazul unui consilier local al orașului Scornicești- Valerică Albăstroiu.

,,În perioada exercitării mandatului de Consilier local (2016 – 2020), având un interes personal, a participat în data de 22 februarie 2018 la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local Scornicești în baza căreia a fost atribuit un contract de închiriere a unei suprafețe de teren aflată în domeniul privat al orașului, către asociația în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de membru și funcția de președinte. Persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, art. 75, lit f) și art. 77 din Legea nr. 393/2004 (acte normative în vigoare în perioada evaluată).,, arată ANI.

Consilierul liberal a concesionat peste 25 de hectare de islaz din localitatea Scornicești, printr-o asociație al cărei președinte este. Olteanul a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază. Acesta a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.