Acasă National Actualitate Guvernul aprobă azi: bani pentru medicii și angajații din sănătate implicați în...

Guvernul aprobă azi: bani pentru medicii și angajații din sănătate implicați în campania de vaccinare

194

Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 personalul medico-sanitar și registrator, cu excepția personalului delegat sau detașat, beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferențiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează:

a) 100 lei/oră pentru medici;
b) 50 lei/oră pentru asistenți medicali;
c) 25 lei/oră pentru registratori.

Pentru activitatea prestată de medicii de familie cu liste proprii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, aceștia beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează:

a) pentru primii 25% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu
b) peste pragul de 25% prevăzut la lit. a), tariful pe serviciu se ajustează astfel:
– pentru intervalul dintre 25,001% – 45% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 40 lei/serviciu
– pentru intervalul dintre 45,001% – 65% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu
– pentru intervalul de peste 65% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu.

Medicii de familie beneficiază pentru serviciile acordate persoanelor care nu au un medic de familie, sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii în termen de maxim 20 zile de la demararea fiecarei etape de vaccinare, stabilită prin instrucțiunile emise de președintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), de următoarele tarife :

a) pentru activitatea prestată de medicii de familie în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse – 15 lei /serviciu
b) în cazul in care medicul de familie realizeaza în cabinetul propriu activitățile prevazute la litera a) și vaccinarea propriu-zisă – de 30 lei/serviciu

You cannot copy content of this page