Se fac angajări în cadrul proiectului Centrului Socio-Comunitar din Crâmpoia

328

În vederea  implementării proiectului POCU „Dezvoltare centru socio-comunitar Crâmpoia”, în această perioadă se fac angajări, fiind nevoie de 10 experți.

Comuna Crâmpoia este beneficiara unui proiect implementat pe fonduri europene, finanțat prin GAL Vedea-Găvanu-Burdea, ce va deservi circa 80 de persoane din localitate, dar și din cele 7 comune arondate. Construit în incinta Centrului de Permanență Crâmpoia, Centrul Socio-Cultural, o investiție de 4,64 milioane lei (din care 4.41 milioane fonduri europene) oferă spații pentru pregătirea persoanelor defavorizate în vederea integrării sociale, spații de servire a mesei calde și spații igienă personală.

Proiectul „Dezvoltare centru socio-comunitar Crâmpoia” se află la stadiul angajării de personal în vederea implementării, în acest sens find scoase la concurs 10 posturi. Astfel, Primăria Crâmpoia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a șase funcții contractuale vacante – suplimentare, în calitate de partener, în cadrul structurii responsabile cu implementarea proiectului: manager proiect – 1 post; expert selecție și menținere grup țintă – 2 posturi; expert servicii sociale – 3 posturi.

La rândul său, și iceul Tehnologic Crâmpoia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a patru funcții contractuale vacante – suplimentare, în calitate de partener: un responsabil partener, un consilier școlar și doi candidați din categoria personal didactic. 10 decembrie este  termenul limită de depunere a dosarelor, concursul fiind organizat pe 17 decembrie-  selecția dosarelor și 18 decembrie proba interviu.