Toți elevii și profesorii din Valea Mare, dotați cu tablete și laptopuri, pe fonduri europene

162

Elevii din Valea Mare vor primi tablete școlare, profesorii laptopuri, iar unitățile de învățământ preuniversitar din comună vor fi dotate cu echipamente IT,  fondurile fiind asigurate în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 -2020.

Școala online impune necesitatea dătării cu echipamente electronice a unităților de învățământ, printre cele care fac pasul spre digitalizare numărându-se și unitățile din comuna Valea Mare. Acestea vor fi dotate nu numai cu echipamente necesare elevilor și profesorilor pentru cursurile în mediul virtual, ci și cu table interactive și videoproiectoare. Investiția este finanțată prin Programul Operaţional Competitivitate- Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă- un proiect finantat din fonduri europene nerambursabile.
Toți elevii și profesorii din comună vor beneficia de dotări IT. Proiectul “Dotarea Școlii Gimnaziale Valea Mare cu tablete scolare si cu echipamente /dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line”, cu o valoare totală de 652.660,92 lei, a fost depus ieri. ,, In cadrul acestui proiect Școala Gimnazială Valea Mare va fi dotata cu tablete pentru toți elevii claselor 0 – 8 , laptopuri pentru cadrele didactice , videoproiectoare, calculatoare, routere si table interactive.,, a anunțat administrația locală.