106 profesori din Olt, ADMIȘI pentru sesiunea din iulie 2021 a Definitivatului

113

109 cadrele didactice din Olt care doresc să dobândească drept de practică în învățământul preuniversitar au depus dosarele de înscrie la examenul de Definitivat 2021. Dintre acestea, doar trei dosare au fost respinse.

Inspectoratul Școlar Județean Olt a publicat lista cadrelor didactice admise la sesiunea din iulie 2021 a Definitivatului. Din cele 109 dosare depuse, au fost admise 106. Proba scrisă este programată pentru 14 iulie 2021.

Concusul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Prima inspecție are loc în Semestrul I . Profesorii vor semna un “acord privind afișarea pe internet a datelor cu caracter personal”, iar perioada concediului de maternitate și a întreruperii cursurilor se consideră vechime la catedră. Cea dea doua inspecție va avea loc în al doilea semestru de școală – până la 4.06.2021.

Anul acesta, în Olt au promovat acest examen trei sferturi dintre candidați, fiind înscriși 87 de profesori, dintre care la proba scrisă s-au prezentat 78.