Corpul A folosit de Facultatea Pitești revine Colegiului Minulescu pentru ore într-un singur schimb

382

Universitatea Pitești nu va mai folosi în acest an școlar corpul A de la Colegiul Național Ion Minulescu Slatina. Clădirea va fi data în administrare  liceului pentru a fi realizate ore într-un singur schimb.

Din 2011, Universitatea din Pitești folosește cu titlu gratuit corpul A (parter +2E) al Colegiului Minulescu Slatina drept sediu al filialei slătinene a  Facultății de Științe ale Educatiei, Științe Sociale şi Psihologie, cu program de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Din acest an universitar, primăria a decis retragerea dreptului de folosință, iar la solicitarea liceului utilizarea pentru  organizarea și desfășurarea activității educaționale într-un singur schimb pentru clasele de an terminal.

La nivelul CN ”Ion Minulescu” Slatina funcționează clase de nivel primar, gimnazial și liceal, fiind înscriși un număr de 1800 de elevi, programul desfăsurandu-se între orele 7,00-18,00, în două schimburi, fiind toate sălile de clasă ocupate la capacitate maximă. Decizia de a le fi pus la dispoziție liceenilor corpul facultății este justificată în proiectul de hotărâre al primăriei, ce va fi supus aprobării aleșilor locali  de faptul că ,,potrivit prevederilor art. 16 alin. 4 din Ordinul nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelotr de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea odihna și recreerea copiilor și tinerilor, potrivit cărora: ”Antepreșcolarii, preșcolariii și elevii din învățămantul primar (clasa pregătitoare și clasele I-IV) și elevii din clasele a VIII-a și a XII-a au activitate educativă/cursuri numai dimineața”, la baza deciziei fiind și memoriul Comitetului de părinți din cadrul Colegiului Minulescu.