Culmea tupeului: Candidatul șomer la Primăria Caracal își însușește realizările administrației locale și se dezice de neîmpliniri

1389

Candidatul ProRomânia la Primăria Caracal, Octavian Stănescu, zis Toto sau ,,viceprimarul ăla micu” le promite cetățenilor ,,siguranță și respect” dacă îl vor scăpa de statutul de șomer, fără a-l retrimite la ,,tătucul Dan Ciocan” ca să-i ofere un loc de muncă. Înainte de a ne referi la siguranța de care le-o promite cetățenilor dacă-l vor vota ne vom referi la respectul acestuia față de membrii comunității pe care dorește să-i reprezinte.  Un respect bazat pe minciună, tupeu și… chiar nesimțire.

O simplă privire pe pagina sa de socializare demonstrează oricui despre ce respect vorbește Octavian Stănescu. Unul în care ipocrizia și tupeul sunt ridicate la grad de virtute. Referindu-se la mandatul său (2015-2019), compus din două mandate incomplete, Toto își arogă toate realizările edililor în funcție în perioada amintită, dar uită să-și asume și nerealizările lor. Bașca faptul că, tot ceea ce invocă nu se aflau, ca atribuții, în fișa postului său.

Potrivit Legii 215 din 2001, viceprimarul are anumite atribuții:

– atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
– coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
– ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
– ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unităţii administrativ-teritoriale;
– asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
– asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor;
– îndrumă si supraveghează activitatea de paza de pe raza localității, ordinea si linistea publica;
– îndrumă, coordonează si controlează activitatea din piata, târguri si oboare, controleaza igena si salubritatea locurilor si localurilor publice, ia masuri pentru buna functionare a acestora;
– răspunde de salubrizarea localitatii, iluminat public, protectia si refacerea mediului;
– răspunde de activitatile culturale, tineretului si sportive;
– răspunde si exercita activitatile in vederea asocierii cu alte persoane juridice, îndruma activitatea asociatiilor locale si intercomunitare;
– coordoneaza activitatea compartimentului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
– atributii în executarea prevederilor din Legea nr.416 /2001 privind venitul minim garantat, actualizată;
– alte atributii încredintate de primar sau consiliul local.
În contextul celor amintite, constatăm că multe din neîmplinirile administrației caracalene din ultimii ani îi aparțin și, culmea, iar cu multe dintre realizări nu a avut niciun fel de contact.
1.Cine este responsabil de aspectul mizerabil al municipoiului Caracal, în contextul Legii 2015?  Răspuns: fostul viceprimar Octavian Stănescu.
2.Cine este responsabil de haitele de câini comunitari care terorizează locuitorii? Răspuns:Fostul viceprimar Octavian Stănescu.
3.Cine ar fi trebuit să vegheze la siguranța cetățenilor? Răspuns: Fostul viceprimar Octavian Stănescu.  Din dispoziția primarului Radu Liviu au fost achiziționate zeci de camere de supraveghere. Montarea și punerea lor în funcțiune intra în atribuțiile fostului viceprimar Octavian Stănescu. Dacă și-ar fi făcut treaba cu siguranță că multe dintre fărădelegile care au avut loc în Caracal nu ar mai fi fost posibile.
4. Tot fostul viceprimar, conform legii, răspundea de activitatea din piață și târgul de săptămână. Cui îi place ce se întțâmplă în piață sau cum se desfășura activitatea în târg  nu are decât să-l voteze… Și ne oprim aici cu ,,realizările viceprimarului ăla mic”.
Referindu-ne la realizările invocate de ,,omul de casă al lui Dan Ciocan”, după cum puteți constata lecturând atribuțiile prevăzute de lege, aspirantul la fotoliul de primar al Caracalului din partea ProRomânia nu are nicio legătură. Cât despre promisiuni… Dumnezeu cu mila. Pentru a le duce la îndeplinire îi trebuie câteva mandate, bașca faptul că despre multe dintre ele habar nu are cu să facă să le transforme în realitate.
O întrebare simplă, domnule candidat: din ce bani plătiți sediul organizației plasat în buricul târgului?