Tinerii peste 16 ani din județ, care primesc pensie de urmaș, trebuie să depună la Casa Județeană de Pensii Olt, până la finele acestei luni, o adeverință din care să rezulte că își continuă studiile. În caz contrar, începând din luna octombrie se va sista virarea drepturilor bănești dobândite în urma pierderii unuia dintre părinți. Studenții au obligația de a depune în acest timp o declarație pe proprie răspundere că vor depune adeverința până la finele lunii viitoare.