Bobiceşti şi Movileni, fonduri de la AFM pentru modernizarea iluminatului public

110

Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat prima listă cu dosarele aprobate în cadrul Programului Iluminat Public. Două localităti din judetul nostru se afla pe aceasta lista.

Primele 27 de unități administrativ-teritoriale care vor beneficia de fonduri pentru modernizarea sistemelor de iluminat public prin Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public sesiunea 24 iulie- 22 septembrie au fost facute publice de catre AFM.

Pe lista se afla si loua primarii din judetul Olt, ce vor beneficia de înlocuirea corpurilor de iluminat actuale, cu un consum ridicat de energie electrică, cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii.

Proiectele depuse de administratiile din Bobiceşti şi Movileni au indeplinit punctajele necesare aprobarii cererilor, valoarea eligibila fiind de 577.209 lei fiecare.

Pentru acest program, finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, respectiv maximum 500.000 lei pentru UAT cu o populaţie de până la 4.000 locuitori și maximum 1.000.000 lei pentru UAT cu o populaţie de peste 4.001 locuitori