Primăria Slatina primește cereri pentru tichetele școlare

149

Direcția de Asistență Socială Slatina a demarat acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional.Copiii care provin din familii cu venituri reduse vor putea să-și cumpere rechizite și alte lucruri pentru școală cu ajutorul tichetelor electronice acordate de stat. Tichetele sunt valabile pe tot parcursul anului școlar.

Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Printre primăriile care au anunțat că au început să primească cereri se numără și cea a municipiului Slatina. ,,Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 02 – 11.09.2020 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Slatina, str. Frații Buzești, nr. 6 în cadrul programului cu publicul, însoţite de actele doveditoare prevăzute în cererea tip. Cererea, împreună cu actele doveditoare, poate fi transmisă și electronic la următoarea adresă de e-mail office@das-slatina.ro și poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Municipului Slatina http://www.primariaslatina.ro/…/formu…/pdf/cerere_TSSESE.pdf .
Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Direcției de Asistență Socială Slatina tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021. Orice informații suplimentare despre tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se pot solicita și telefonic la numărul de telefon 0766671559.,, a anunțat Primăria Slatina.
Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.
Pentru a beneficia de acest sprijin, slătinenii trebuie să aibă venitul lunar pe membru de familie: pentru copiii din învăţământul de stat preşcolar până la 284 de lei, pentru copiii din învăţământul de stat primar/gimnazial- până la 1.115 lei (realizat în luna iulie).
Direcția de Asistență Socială Slatina va înainta, până la data de 15.09.2020, lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Olt.
Trebuie menționat că sunt acceptate și solicitările depuse după data de 11 septemrbie, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.
Suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar, va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.