Copiii din Olt care părăsesc sistemul de protecție, ajutați printr-un proiect cu fonduri europene să facă „Pași spre viitor”

747
Rădița Piroșca, director DGASPC Olt

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în calitate de beneficiar, a anunțat azi lansarea proiectului „Pași spre viitor – servicii comunitare integrate pentru viață independentă”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială vor fi ajutați de către DGASCP Olt, printr-un proiect deruat cu fonduri europene, să se integreze socio-profesional. ,,Vor fi înființate două noi servicii sociale pentru a sprijin tranziția copiilor și tinerilor proveniți din sistemul de protecție de tip rezidențial la viața în comunitate, respectiv un centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și o locuință protejată pentru tineri cu dizabilități. 77 de copii și tineri care au părăsit/ urmează să părăsească sistemul de protecție de tip rezidențial vor beneficia de servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.  6 tineri cu dizabilități vor beneficia de servicii în cadrul locuinței protejate înființate prin proiect. 60 de copii și tineri care au părăsit/vor părăsi sistemul de protecție de tip rezidențial vor beneficia de servicii personalizate de consiliere, orientare și mediere pe piața muncii și de formare profesională. 48 de tineri vor beneficia de sprijin financiar pentru asigurarea unei locuințe (respectiv plata chiriei și a utilităților pe o perioadă de maxim 2 ani),, anjunță DGASPC Olt.

Proiectul va fi derulai pe perioada august 2020 – iulie 2023. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4,308,809.60 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 4,221,672.09 lei.