Agitație mare la nivelul Inspectoratului Școlar Județean în această perioadă în vederea pregătirii noului an școlar. Una dintre problemele pe care ar trebui să le rezolve mai marii învățământului oltean o reprezintă asigurarea cu dascăli a catedrelor sau fracțiilor de catedre declarate disponibile temporar. În vederea ocupăriia acestora, se desfășoară, în aceaste zile, ședințe publice.