Rețeaua de canalizare, extinsă cu fonduri europene pe aglomerarea Piatra Olt- Găneasa

112

Pe bani europeni, județul Olt este beneficiarul unui proiect derulat de Compania de Apă Olt privind modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare, reabilitarea stațiilor de pompare apă uzată și construirea altora noi în 25 de localități. Printre beneficiari se numără și locuitorii comunei Găneasa, administrația locală dând vestea începerii lucrărilor.

,,O veste bună pentru locuitorii comunei Găneasa. Încep lucrările de extindere a rețelelor de canalizare din localitate, investiții care se vor realiza cu fonduri europene în cadrul proiectului desfășurat prin “Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”. Investiții: 5,36 km extindere rețea de canalizare; 1,28 km conducte de refulare; 4 stații de pompare apă uzată,, a anunțat Primăria Găneasa.

”Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020”, cu finanțare europeană nerambursabilă, în valoare totală de 241.076.986 euro, este implementat de Compania de Apă Olt. 85% din valoarea totală a proiectului este asigurată din Fondul de Coeziune, 13% de la bugetul de stat și 2% din bugetul local. Proiectul prevede continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată, prin creșterea gradului de colectare și tratare a apelor uzate, respectiv prin creșterea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației în 25 de localități: Slatina, Caracal, Balș, Corabia, Drăgănești-Olt, Dăneasa, Scornicești, Potcoava, Piatra-Olt, Găneasa, Gostavățu, Băbiciu, Scărișoara, Dobrosloveni, Fărcașele, Izbiceni, Giuvărăști, Tia-Mare, Rusănești, Serbănești, Crîmpoia, Vișina, Bălteni, Perieți, Schitu