FOTO/ Activitate suspendată și încă o amendă de 100.000 lei pentru incineratorul din Slatina. Cum polua orașul prin arderea deșeurilor medicale și cadavrelor de animale

198

Inspectorii de mediu au revenit cu două zile în urmă în control la incineratorul de deșuri din Slatina, de data aceasta însoțiți de către poliție. Neregulile găsite au impus aplicarea a încă unei amenzi de 100.000 lei și decizia de suspendare a autorizației de mediu.

,,În urma mai multor sesizări primite atât on-line cât şi telefonic, în data de 10.08.2020, o echipă a Gărzii Naționale de Mediu, formată din reprezentanți din cadrul Comisariatului General și din cadrul Serviciului Comisariatului Județean Olt, a demarat un control la incineratorul din municipiul Slatina, jud. Olt, instalaţie ce aparține SC XTREME ECOENERGY GROUP SRL. Având în vedere că în data de 10.08.2020 reprezentanții societății SC Xtreme Ecoenergy Group SRL nu au facilitat controlul și nu au permis accesul comisarilor de mediu pe amplasament, la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau zonele aferente acestora, în scopul verificării și inspectării acestora, aşa cum anunţam în postarea din 10.08, echipa de control a revenit însoțită de reprezentanți ai IPJ Olt,, anunță Garda Națională de Mediu.

Controlul, desfăşurat pe parcursul a două zile, în data de 12.08.2020 şi 18.08.2020, a relevat nereguli grave, atât în ceea ce privește autorizația de mediu deţinută cât şi abateri de la legislaţia de mediu în general Printre neregulile găsite se numără: deşeurile nu erau incinerate la temperatura prevăzută în autorizația de mediu (1100 grade C); traseul de evacuare a gazelor arse rezultate din incinerarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase nu era conform prevederilor Autorizaţiei de mediu, eliminarea gazelor de combustie fiind făcute prin by-pass, direct în coşul de fum; Montarea fără autorizaţie şi fără un aviz de mediu a unei instalaţii de captare şi epurare a gazelor pentru care reprezentanţii societăţii nu au putut prezenta, în timpul controlului, documente privind eficiența instalaţiei de spălare a gazelor nou construită pe amplasamentul punctului de lucru.

Garda de mediu menționează în comunicatul postat pe pagina de socializare că nu au putut fi oferite nici explicaţii sau dovezi că emisiile „conduse” prin acest nou sistem, (care, în accepţiunea societăţii, ajută la epurarea gazelor şi fumului), îndeplinesc cerinţele legale pentru a fi evacuate în atmosferă.

,,Şi, dacă nu era de ajuns, pe amplasamentul punctului de lucru, a fost montat încă un incinerator care, la data controlului, nu funcţiona. În interiorul acestuia a fost găsită cenuşă rezultată din procesul de incinerare a deşeurilor, existând indicii că instalația a fost folosită în ultimele 24-48 de ore. Întrucât reprezentantul societăţii a susţinut că acest incinerator a fost folosit pentru realizarea unor probe tehnologice, pentru a se asigura că acesta nu va fi pus în funcţiune, comisarii GNM au sigilat uşa de alimentare a incineratorului. Precizăm că această instalaţie nu este prevăzută în Autorizaţia de mediu şi încalcă prevederea clară din autorizaţie prin care „se interzice desfăşurarea pe amplasament a altor activităţi cu impact semnificativ, fără autorizaţie de mediu.”, anunță GNM.

În ceea ce priveşte modul în care erau depozitate deşeurile ce urmau să fie incinerate, comisarii GNM au găsit şi aici nereguli grave, în special în ceea ce privește deşeurile medicale. Acestea erau depozitate total neconform, într-un spaţiu deschis, pe platforma societăţii. Unele aveau etichete cu data de colectare 06.08.2020, în condițiile în care, în lipsa unei instalaţii frigorifice în care să fie depozitate la -15 grade C, ar fi trebuit să fie incinerate în 24 ore, conform Autorizaţiei de mediu. În timpul controlului, reprezentantul societăţii a menţionat că instalaţiile frigorifice (frigider, dulap şi lăzi frigorifice) nu sunt utilizate în scopul pentru care au fost montate şi cu funcţiunile prevăzute în actul de reglementare. De asemenea, s-a constatat că pe amplasamentul punctului de lucru, direct pe platforma betonată, erau depozitate şi cadavre de animale care generau disconfort olfactiv.

Urmare a tuturor neregulilor constatate şi a nerespectării prevederilor din autorizaţia de mediu, comisarii GNM au aplicat mai multe amenzi contravenţionale în valoare totală de 100.000 lei. La acestea, se mai adaugă încă o sancţiune contravenţională, în valoare de 100.000 lei, pentru nefacilitarea controlului şi pentru neasigurarea accesului la instalaţiile tehnologice, aplicată în data de 11.08.2020,
În plus, ca sancţiune complementară, s-a dispus desfiinţarea tuturor instalaţiilor tehnologice neconforme şi aducerea terenului la starea iniţială. De asemenea, comisarii GNM au înaintat Agenţiei pentru Protecţia Mediului propunerea de emitere a notificării prealabile suspendării autorizației de mediu.