Zeci de profesori din Olt dau examen mâine de Definitivat în învățământ

197

Inspectoratul Școlar Județean Olt organizează mâine, 22 iulie, proba scrisă a Examenului Naţional de Definitivare în învăţământ. Examenul va fi susținut de cei 78 de candidați din județ la Liceul Teoretic “Nicolae Titulescu” Slatina, Corpul A.

Dintre cei 87 candidați înscriși în Olt la începutul anului școlar, la 23 de discipline de examen, la examenul național de definitivare în învățământ (sesiunea 2020), au fost admiși la proba scrisă 78 de candidați, care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (24 de candidați), învățământ primar în limba română (13), educație fizică și sport (10), limba și literatura engleză (8) și consiliere psihopedagogica (5).

Candidații sunt așteptați mâine la proba scrisă. ,,Având în vedere contextul pandemic care a impus o serie de restricții, inclusiv suspendarea cursurilor în școli, începând cu data de 11 martie 2020, candidații au fost admiși la proba scrisă cu condiția susținerii unei singure inspecții la clasă (spre deosebire de anii anteriori, când se susțineau două inspecții). De asemenea, candidații au avut posibilitatea să solicite echivalarea rezultatului obținut la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat. Au beneficiat de această măsură specială 9 candidați din totalul de 78 de candidați care nu aveau nicio inspecție susținută până la data de 11 martie a.c. De asemenea, portofoliul profesional a putut fi transmis și online la inspectoratul școlar, spre evaluare,, transmite IȘJ Olt.
Ca și la celelalte examene naționale din învățământ, vor fi respectate toate măsurile în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2. În fiecare sală de examen au fost repartizați maximum 10 candidați.
Primele rezultate vor fi afișate în data de 29 iulie în centrele de examen și pe site-ul
definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie, după afișarea rezultatelor, și pe 30 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.
Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar,
acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în
învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de
profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ
preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor
didactice.