Deputatul Marius Iancu a contribuit la adoptarea a 30 de legi

167
Marius Iancu

Aflat la primul mandat în Parlamentul Româneii, tânărul social-democrat Marius Iancu  a reușit performanța ca în această legislatură să aibă zeci de inițiative legislative, dintre care 30 au ajuns legi.

Vicepreședinte al Comisiei de buget- finanțe a Camerei Deputaților, deputatul de Olt Marius Iancu se poate lăuda cu o activitate bogată în Parlamentul României, deși se află la primul mandat. Social-democratul a inițiat nu mai puțin de 72 de propuneri legislative, dintre care 30 au ajuns legi, are 15 luări de cuvânt și a susținut 2 întrebări și interpelări și 2 moțiuni.

Legile la care a contribuit alesul oltenilor sunt:

Nr.     P.leg. C Dep.              Senat          Titlu                                Stadiu

1. 205/22.05.2017 L97/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale “Admnistraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea Lege 176/2017
2. 209/23.05.2017 L111/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 153/2017
3. 227/12.06.2017 L110/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Lege 191/2018
4. 388/23.10.2017 L406/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor la comisii
5. 440/06.11.2017 L267/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990 Lege 102/2020
6. 486/27.11.2017 L165/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 respinsa
definitiv
7. 581/18.12.2017 L427/2017 Propunere legislativă “LEGEA ACADEMIEI ROMÂNE “ procedura legislativa încetata
8. 582/18.12.2017 L384/2018 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare sesizare de
neconstitutionalitate
9. 588/18.12.2017 L542/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia la comisii
10. 597/20.12.2017 L248/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative Lege 54/2019
11.   L140/2018 Propunere legislativă privind schimbul de imobile dintre Banca Naţională a României şi statul român, aflate în proprietatea băncii centrale şi, respectiv, în domeniul privat al statului retrasa
de catre initiator
12. 57/26.02.2018 L507/2017 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A. la comisii
13. 78/05.03.2018 L87/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă la comisii
14. 79/05.03.2018 L89/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană Lege 296/2018
15. 80/05.03.2018 L95/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui Lege 197/2018
16. 105/12.03.2018 L90/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană Lege 330/2018
17. 106/12.03.2018 L92/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană Lege 331/2018
18. 107/12.03.2018 L94/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane Lege 332/2018
19. 109/12.03.2018 L41/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale pe ordinea de zi
20. 133/19.03.2018 L88/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor pe ordinea de zi
21. 134/19.03.2018 L93/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană Lege 334/2018
22. 145/26.03.2018 L42/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii Lege 28/2019
23. 146/26.03.2018 L50/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional Lege 325/2018
24. 147/26.03.2018 L91/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană Lege 333/2018
25. 203/16.04.2018 L63/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 252/2018
26. 234/23.04.2018 L159/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile de energie Lege 130/2018
27. 236/23.04.2018 L506/2017 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A. şi pentru modificarea unor acte normative raport
depus
28. 240/23.04.2018 L112/2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative pe ordinea de zi
29. 242/23.04.2018 L158/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei Lege 59/2019
30. 315/16.05.2018 L648/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale “Regele MIHAI I” la comisii
31. 336/29.05.2018 L149/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului sesizare de
neconstitutionalitate
32. 346/30.05.2018 L237/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative Lege 310/2018
33. 369/12.06.2018 L132/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României respins
definitiv
34. 373/13.06.2018 L239/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară în reexaminare
la Senat
35. 391/20.06.2018 L350/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice Lege 199/2018
36. 392/20.06.2018 L427/2017 Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române pe ordinea de zi
37. 406/03.07.2018 L238/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie sesizare de
neconstitutionalitate
38. 429/03.09.2018 L360/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 354/2018
39. 430/03.09.2018 L349/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2002 privind desfiinţarea Societăţii naţionale “Cai de Rasă” – S.A. şi preluarea parimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor Lege 99/2019
40. 472/19.09.2018 L13/2019 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuuli nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative procedura legislativa încetata
41. 493/03.10.2018 L530/2018 Proiect de Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare în reexaminare
la Senat
42. 539/15.10.2018 L407/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 Lege 21/2019
43. 569/22.10.2018 L509/2018 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol Lege 166/2019
44. 639/29.10.2018 L515/2018 Proiect de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligaţii Lege 171/2019
45. 659/31.10.2018 L421/2018 Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing pe ordinea de zi
46. 671/05.11.2018 L520/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău pe ordinea de zi
47. 737/05.12.2018 L583/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.351/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment la comisii
48. 34/11.02.2019 L666/2018 Proiect de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare Lege 133/2019
49. 114/11.03.2019 L13/2019 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative pe ordinea de zi
50. 155/20.03.2019 L48/2019 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România la comisii
51. 184/27.03.2019 L108/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice Lege 149/2019
52. 369/18.09.2019 L601/2019 Propunere legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, secţiunea 2, din Legea Nr.215/2001 – Legea Administraţiei Publice Locale la Senat
53. 414/01.10.2019 L400/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina la promulgare
54. 474/21.10.2019 L530/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie Lege 58/2020
55. 519/28.10.2019 L452/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil la comisii
56. 588/28.10.2019 L448/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei la comisii
57. 640/04.12.2019 L558/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie Lege 118/2020
58. 642/04.12.2019 L581/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 şi pentru completarea anexei nr.5 la Ordonanaţa de urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice Lege 74/2020
59. 32/17.02.2020 L559/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
60. 34/17.02.2020 L568/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol raport
depus
61. 38/17.02.2020 L591/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol Lege 95/2020
62. 39/17.02.2020 L592/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018 la comisii
63. 41/17.02.2020 L595/2019 Proiect de Lege privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile la comisii
64. 42/17.02.2020 L597/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
65. 65/17.02.2020 L617/2019 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la comisii
66. 131/01.04.2020 L180/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială la comisii
67. 132/01.04.2020 L181/2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor la comisii
68. 133/01.04.2020 L182/2020 Proiect de Lege pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate pe ordinea de zi
69. 188/29.04.2020 L36/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari raport
depus
70. BP462/27.06.2019 B338/2019 Legea recunoştinţei între generaţii la Senat
71. BP164/18.03.2020   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială la Senat
72. BP166/19.03.2020   Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate la Senat