Azi se publică ierarhia mediilor de admitere la liceu

143

Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor. Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.

Situația statistică la nivelul județului Olt arată că dintre cei 2822 candidați prezenți la Evaluarea Națională, 649 candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), adică 77.00%. Dintre aceștia, 25 de candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece).

Calendar admitere la liceu 2020:

2 – 6 iulie 2020      Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic Orice opțiune greșită poate conduce la
repartizare nedorită.

3 – 7 iulie 2020      Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
10 iulie 2020        Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a Vlll-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021.
10 iulie 2020       Afișarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat la liceu, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Afișarea în școlile gimnaziale a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ
13 – 20 iulie 2020 Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați