Circa 230 de locuri speciale pentru elevii rromi în Olt la liceu și învățământul profesional

138

Absolvenții de gimnaziu de etnie rromă pot opta pentru a fi admiși la un liceu sau școală profesională să fie repartizați pe locurile speciale. În Olt, sunt circa 230 de locuri repartizate pentru rromi.

Admiterea elevilor rromi  la liceu și școli profesionale se face după un calendar special, cei care doresc putând opta, pentru a fi siguri că la repartizare primesc  un loc la unitatea de învățământ și profilul dorit, pe locurile speciale. Până pe 16 iunie, absolvenții de gimnaziu trebuiau să prezinte la secretariatul școlilor gimnaziale sau să  trimită prin mijloace electonice recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromilor.  În perioada 30 iunie – 3 iulie  se vor completa opțiunie în fişele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic. Repartizarea se va face în perioada 4 – 5 iulie.

Inspectoratul Școlar Județean Olt a publicat lista cu numărul de locuri alocate de către unitățile de învățămțânt din județ elevilor rromi la admiterea în învățământul liceal an școlar 2020-2021:

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, profilul/domeniu–specializ. Nr. locuri

rromi

Ultima medie de intrare 2019 COD opţiune
1 Liceul Teoretic “Nicolae Titulescu” SLATINA
filiera teoreticăprofil real
matematică informatică 4 7.09 174
filiera teoreticăprofil umanist
filologie 4 7,20 173
2 Colegiul Naţional “Radu Greceanu” SLATINA
filiera teoreticăprofil real
matematică-informatică 6 8.24 106
ştiinţe ale  naturii 2 8.54 107
filologie bilingv engleză 2 7.33 105
filologie 4 7.84 104
3 Colegiul Naţional “Ion Minulescu” SLATINA
filiera teoreticăprofil real
matematică-informatică 8 8.56 102
ştiinţe ale naturii 2 7.71 103
filiera teoreticăprofil umanist
filologie 4 8,02 101
4 Liceul Tehnologic “Alexe Marin” SLATINA
filiera tehnologicăprofil ethnic
domeniul-electric 2.59 111
tehnician in instalații electrice 2
domeniul – mecanica 3.47 113
tehnician  transporturi 2
5 Liceul Tehnologic “P.S.Aurelian” SLATINA
  filiera tehnologicăprofil servicii
domeniul –economic 6.26 135
tehnician în activităţi economice 2
tehnician în administraţie 2
domeniul –comerţ 4.79 134
tehnician în activităţi de comerţ 2
domeniul –turism și alimentație 4.65 138
tehnician în hotelărie 2
tehnician în gastronomie 2
domeniul –

estetica şi igiena corpului omenesc

5.17 136
coafor stilist 2
 

6

Liceul Tehnologic Metalurgic  SLATINA

filiera tehnologicăprofil tehnic
domeniul – electric 5.33 143
Tehnician în instalații electrice 2
domeniul– mecanică 3.09 145
tehnician mecanică pentru întretinere și reparații

 

2
7 Liceul Teoretic „Petre Pandrea” BALŞ
filiera teoreticăprofil real
matematică – informatică 2 3.79 177
ştiinte ale naturii 2 3.00 178
filiera teoreticăprofil umanist
filologie   4 5.65 176
ştiinţe sociale 2 3.84 179
8

 

Liceul Tehnologic nr.1 BALŞ
filiera tehnologicăprofil servicii
domeniul-economic 6.17

 

147
tehnician în activităţi economice 2
domeniul- turism și alimentaţie    3.36 148
tehnician în gastronomie 2
9 Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” BALŞ
filiera tehnologicăprofil servicii
domeniul

estetica şi igiena corpului omenesc

5.12 132
coafor stilist 2
10 Liceul Teoretic “Ioniţă Asan” CARACAL
filiera teoreticăprofil real
matematică – informatică 2 5.62 161
matematică – informatică bilingv engleză 2 4.33

 

162
ştiinţe ale naturii 2 6.10 163
filiera teoreticăprofil umanist
filologie 2 6.94 159
filologie bilingv engleză 2 6.08 160
ştiinţe sociale 4 6.45 164
11 Liceul Teoretic “Mihai Viteazul” CARACAL
filiera teoreticăprofil real
matematică – informatică 4 7.66 167
matematică – informatică bilingv engleză 2 9.35 168
ştiinţe ale naturii 2 7.54 169
filiera teoreticăprofil umanist
filologie 2 8.02 165
filologie bilingv engleză 2 8.04 166
ştiinţe sociale 2 7.62 170
12 Liceul Tehnologic “Dimitrie Petrescu” CARACAL

filiera tehnologicăprofil resurse naturale şi protecţia mediului

domeniul- agricultură 3.98 124
Tehnician în agricultură 1
domeniul -protecția mediului
Tehnician ecolog și protecția calității mediului     1      126
filiera tehnologicăprofil ethnic
domeniul –mecanică 3.39 125
tehnician transporturi 2
13 Liceul Tehnologic „Matei Basarab” CARACAL
filiera tehnologicăprofil tehnic
domeniul – mecanică 4.29 130
tehnician –mecanic pentru intreținere și reparații 2
domeniul- electric 4.32 128
tehnician în instalaţii electrice 2
filiera tehnologicăprofil servicii
domeniul –turism și alimentație 5.44 131
tehnician în gastronomie 2
14 Liceul Teoretic “Al.I.Cuza” CORABIA
filiera teoreticăprofil real
matematică – informatică 4 4.96 155
ştiinţe ale naturii 2 5.62 156
filiera teoreticăprofil umanist
filologie 4 5.73 154
ştiinţe sociale 4 6.95 157
15 Liceul Tehnologic „Danubius” CORABIA

filiera tehnologicăprofil ethnic

domeniul- electric 3.63 120
Tehnician în instalații electrice 2
  filiera tehnologicăprofil servicii
domeniul- economic 2.57 119
tehnician în activităţi economice 2
16 Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” Drăgănești –Olt
Filiera teoreticăprofil real
matematică – informatică 2 2.61 181
filiera teoreticăprofil umanist
filologie 4 3.55 180
17 Liceu Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” SCORNICEŞTI
Filiera tehnologicăprofil servicii
domeniul- economic 5.70 116
tehnician în activităţi

economice

 

2
filiera tehnologicăprofil resurse naturale şi protecţia mediului
domeniul –agricultură 4.30 115
tehnician în agricultură ecologică 2
18 Liceul „Ştefan Diaconescu” POTCOAVA
filiera teoreticăprofil real
ştiinţe ale  naturii 2 4.36 109
filiera teoreticăprofil umanist
filologie

 

2 5.77 108
19 Liceul Tehnologic PIATRA-OLT
filiera tehnologicăprofil ethnic
domeniul – mecanică 2.7 149
tehnician mecatronist 2
20 Liceul Tehnologic VITOMIREŞTI
filiera tehnologicăprofil servicii
domeniul- economic 3.19 152
tehnician în activităţi economice 2
21 Liceul Teoretic „Ion Gh. Rosca” OSICA DE SUS
filiera teoreticăprofil real
ştiinţe ale naturii 2 3.04 158
  filiera teoreticăprofil umanist
  filologie 2 3.69 182
22

Liceul Tehnologic IANCU JIANU

filiera teoreticăprofil real
ştiinţe ale naturii 2 3.89 141
23 Liceul Tehnologic VĂLENI
filiera tehnologicăprofil resurse naturale şi protecţia mediului
domeniul- industrie alimentară 3.51 153
tehnician în industria alimentară 2
24 Liceul Tehnologic TUFENI
filiera tehnologicăprofil ethnic
domeniul- industrie textilă și pielarie 2.27 150
tehnician înindustria textilă 2

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI – FILIERA VOCAŢIONALĂ

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ, profilul – specializarea Nr. locuri rromi Ultima medie de intrare 2019
1 Liceul Teoretic “Nicolae Titulescu” SLATINA
profil pedagogic-  învățător- educatoare 2 6.67
  profil pedagogic- educator puericultor 2  
  profil arte vizuale – Arte plastice, arte decorative 2  
2

 

Liceul cu Program Sportiv  SLATINA
profil sportivinstructor sportiv 6 6.55

 

Numarul de locuri la invatamantul professional de stat allocate elevilor rromi

Nr. Crt Unitate de invatamant Forma Domeniul de  pregatire de baza Calificarea profesionala de nivel 2 Nr locuri pt rromi Cod

Specializare

1 LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA ZI MECANICA MECANIC AUTO 1 527
LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA ZI MECANICA TURNĂTOR 1 512
2 LICEUL TEHNOLOGIC “P.S.AURELIAN”SLATINA ZI COMERȚ COMERCIANT – VÂNZĂTOR 1 597
LICEUL TEHNOLOGIC “P.S.AURELIAN”SLATINA ZI INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE 1 620
LICEUL TEHNOLOGIC “P.S.AURELIAN”SLATINA ZI TURISM SI ALIMENTATIE OSPATAR (CHELNER)VANZATOR IN UNITĂȚI DE  ALIMENTATIE PUBLICA 1 599
LICEUL TEHNOLOGIC “P.S.AURELIAN”SLATINA ZI TURISM SI ALIMENTATIE BUCĂTAR 1 601
LICEUL TEHNOLOGIC “P.S.AURELIAN”SLATINA ZI ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST 2 630
3    
LICEUL TEHNOLOGIC “DANUBIUS” CORABIA ZI MECANICA MECANIC AGRICOL 2 527
LICEUL TEHNOLOGIC “DANUBIUS” CORABIA ZI AGRICULTURA LUCRATOR IN AGROTURISM 2 588
4 LICEUL TEHNOLOGIC VALENI ZI AGRICULTURA AGRICULTOR CULTURI DE CAMP 2 587
5 LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXE MARIN” SLATINA ZI MECANICA MECANIC AUTO 2 527
LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXE MARIN” SLATINA ZI MECANICA TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 1 506
LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXE MARIN” SLATINA ZI MECANICA OPERATOR LA MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ 1 530
LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXE MARIN” SLATINA ZI MECANICA STRUNGAR 1 507
LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXE MARIN” SLATINA ZI MECANICA LĂCĂTUȘ MECANICĂ –PRESTĂRI SERVICII 1 538
LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXE MARIN” SLATINA ZI ELECTRIC ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE 1 567
LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXE MARIN” SLATINA ZI CONSTRUCȚII , INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR 1 575
6 LICEUL TEHNOLOGIC “MATEI BASARAB” CARACAL ZI TURISM ŞI ALIMENTAŢIE BUCATAR 2 601
LICEUL TEHNOLOGIC “MATEI BASARAB” CARACAL ZI ELECTRIC ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE 1 567
LICEUL TEHNOLOGIC “MATEI BASARAB” CARACAL ZI INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE 1 620
LICEUL TEHNOLOGIC “MATEI BASARAB” CARACAL ZI ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST 1 630
LICEUL TEHNOLOGIC “MATEI BASARAB” CARACAL ZI COMERȚ COMERCIANT – VÂNZĂTOR 2 597
LICEUL TEHNOLOGIC “MATEI BASARAB” CARACAL ZI MECANICĂ SUDOR 1 511
7 LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE PETRESCU ” CARACAL ZI AGRICULTURA AGRICULTOR CULTURI DE CAMP 1 587
LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE PETRESCU ” CARACAL ZI AGRICULTURĂ LUCRĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ 1 589
LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE PETRESCU ” CARACAL ZI MECANICA MECANIC AGRICOL 2 536
LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE PETRESCU ” CARACAL ZI MECANICA MECANIC AUTO 2 527
LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE PETRESCU ” CARACAL ZI INDUSTRIE ALIMENTARĂ BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 1 603
LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE PETRESCU ” CARACAL2 ZI AGRICULTURĂ HORTICULTOR 1 591
8 LICEUL TEHNOLOGIC  DRAGANESTI ZI CONSTRUCTII INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR 2 575
9 LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAE BALCESCU”  BALS ZI MECANICA MECANIC AUTO 2 527
10 LICEUL TEHNOLOGIC IZVOARELE ZI INDUSTRIE ALIMENTARA BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE FAINOASE 2 603
11 LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN FILIPESCU” CARACAL ZI CONSTRUCTII INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR 1 575
LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN FILIPESCU” CARACAL ZI INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE 1 620
12 LICEUL TEHNOLOGIC TUFENI ZI AGRICULTURA AGRICULTOR CULTURI DE CAMP 2 587
13 LICEUL “ȘTEFAN DIACONESCU “ POTCOAVA ZI INDUSTRIE ALIMENTARĂ PREPARATOR PRODUSE DIN CARNE ȘI PEȘTE 2 604
14 LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BRÎNCOVEANU” SCORNICEȘTI ZI MECANICA MECANICA AGRICOLA 2 536
LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BRÎNCOVEANU” SCORNICEȘTI ZI AGRICULTURĂ LUCRĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ 2 589
15 LICEUL TEHNOLOGIC CAROL I SLATINA ZI MECANICA MECANIC AUTO 1 527
LICEUL TEHNOLOGIC CAROL I SLATINA ZI AGRICULTURĂ LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM 1 588
16 LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA ZI INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE 2 620
17 LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU ZI AGRICULTURĂ LUCRĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ 2 589
18 LICEUL TEHNOLOGIC ION POPESCU- CILIENI ZI AGRICULTURĂ HORTICULTOR 1 591
LICEUL TEHNOLOGIC ION POPESCU- CILIENI ZI AGRICULTURĂ AGRICULTOR CULTURI DE CAMP 1 587
19

 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BALȘ ZI TURISM ȘI ALIMENTAȚIE OSPATAR (CHELNER)VANZATOR IN UNITĂȚI DE  ALIMENTATIE PUBLICA 1 599
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BALȘ ZI ELECTRIC CONFECTIONER PRODUSE ELECTROTEHNICE 1 566

 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BALȘ ZI MECANICA DE MONTAJ, INTREȚINERE ȘI REPARAȚII MECANICA UTILAJE ȘI INSTALAȚII ÎN INDUSTRIE 2 523
20 LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI ZI AGRICULTURĂ LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM 2 588