Recrutarea și selecția viitoarelor cadre militare continuă

283

Candidaţii la Institutul Medico-Militar, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (locurile pentru MApN), Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” și la cursurile de formare a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate (serviciul medical și serviciul muzici militare) parcurg în această perioada perioada de recrutare și selecție. 8 iulie este data de finalizare a dosarelor de candidat.

Potrivit MApN, activităţile de recrutare şi selecţie (evaluarea psihologică, evaluarea nivelului capacităţii motrice, interviul de evaluare finală şi examinarea medicală) se vor desfăşura potrivit următorului calendar:

🔴 IMM, Academia de Poliţie, UNAp:

🔸 09-20.06.2020 – selecția aptitudinală în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare (CZSO)

🔸11-26.06.2020 – examinarea medicală (inclusiv soluţionareacontestaţiilor)

🔸08.07.2020 – data limită pentru finalizarea dosarelor de candidat

🔵 Centrul de perfecţionare medico-militară și Centrul de instruire pentru muzici militare (ofiţeri şi subofiţeri):

🔸09.06.2020 – 04.07.2020 – selecția aptitudinală în cadrul centrelor zonale de selecție și orientare (CZSO)

🔸15.06.2020 – 10.07.2020 – examinarea medicală (inclusiv soluţionareacontestaţiilor)

🔸21.07.2020 – data limită pentru finalizarea dosarelor de candidat

Birourile informare-recrutare vor contacta candidaţii în vederea validării opţiunilor exprimate pentru instituţiile/ unităţile militare de învăţământ mai sus menţionate şi planificării acestora pentru susținerea probelor de selecție. Candidaţii declaraţi „ADMIS” la probele de selecţie desfăşurate în centrele zonale de selecţie şi orientare vor fi planificaţi pentru efectuarea examinării medicale în cadrul unităţilor sanitare militare de către birourile informare-recrutare unde au iniţiat dosarul de candidat.

🛑 Admiterea la studiile universitare de licenţă, domeniile „Medicină generală”, „Medicină dentară” şi „Farmacie” pentru anul universitar 2020-2021, organizată de Institutul Medico-Militar se desfăşoară după următorul calendar:

Proba eliminatorie la limba engleză, în data de 16.07.2020, la sediul IMM, București, pentru candidaţii ambelor catedre (Bucureşti şi Târgu Mureş). Candidaţii se vor prezenta la ora 08:00.

Probele specifice domeniilor „Medicină generală”, „Medicină dentară” şi „Farmacie” pentru candidaţii IMM, se vor susţine în data de 26.07.2020 la instituţiile organizatoare, conform metodologiilor celor doua universităţi partenere.