Mai multe categorii de beneficiari ai bonusul de risc de 500 de euro

951

Comisia de Sănătate din Camera Deptaților a modificat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2020 care prevede acordarea bonusului de 500 de euro din bani europeni pe perioada stării de urgenţă. Bonusul de risc se va acorda și pe perioada de alertă și se aplică mai multor categorii de personal.

Față de forma inițială adoptată de Senat, care prevedea lărgirea categoriilor de beneficiari la toți angajații din spitale și la medicii de familiei, deputații din Comisia de Sănătate au decis că toate structurile implicate în administgrarea cazurilor congirmate sau suspecte au dreptul să primească bonusul de 500 de euro din bani europeni.

Deputații de la Comisia de Sănătate au decis și că „Stimulentul de risc în cuantum de 2.500 de lei, prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, se acordă pentru toată perioada stării de urgenţă, precum și a stării de alertă.”

Stimulentul se va acorda pentru:

a) personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, inclusiv cei din structurile civile, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienților diagnosticați sau suspectați cu COVID-19;

a1) personalul serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta care a efectuat misiuni de echipare și transport a persoanelor diagnosticate sau suspecte cu CoVid -19, precum și misiuni decontaminare a persoanelor, dispozitivelor medicale si a mijloacelor tehnice utilizate pentru izolarea si transportul acestor persoane.  

b) personalul care furnizează servicii de asistență medicală comunitară, respectiv servicii de îngrijire medicală, activități de izolare şi monitorizare a persoanelor suspecte sau diagnosticate pozitiv aflate în carantină;

c) personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică implicat în activități de recoltare pentru testare SARSCoV-2, verificare, evaluare medicală a persoanelor care traversează punctele de frontieră şi care asigură tratamentul persoanelor care prezintă risc de infectare SARS-CoV-2, respectiv pacienți diagnosticați cu COVID-19, precum şi cel care desfăşoară activități specifice de inspecție sanitară, în spațiile în care au existat persoane diagnosticate sau suspectate cu infecție SARSCoV-2;

d) personalul din rețeaua de medicină legală implicat în manipularea și efectuarea necropsiilor pacienţilor decedați suspecți sau diagnosticați cu COVID-19, inclusiv personalul din laboratoarele de toxicologie şi histopatologie care efectuează analiza probelor aparţinând pacienţilor decedaţi suspecți sau diagnosticați cu COVID19”.