Gata cu violența psihologică în școli! Grup de acțiune anti-bullying în fiecare unitate de învățământ

65

Legea și normele de aplicare reprezintă un pas important pentru asigurarea demnității tuturor copiilor! Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 221/2019 (Legea împotriva violenței psihologice / antibullying în școli) au fost publicate în Monitorul Oficial.

Dacă folosești apelative denigratoare, dacă tachinezi colegii sau îi insulți, dacă le pui porecle, dacă bârfești sau minți minciuna și bârfești cu privire la trăsăturile fizice sau psihice, orientarea sexuală, dizabilitate, gen, religie, etnie, naționalitate atunci te incadrezi în portretul creionat de Ministerul Educației al agresorului din școală.

Pentru prevenirea violenței psihologice-bullying, în fiecare unitate de învățământ va fi înființat un grup de acțiune anti-bullying din care vor face parte maximum 10 membri. Între aceștia se vor regăsi directorul unității de învățământ, profesorul consilier școlar, trei cadre didactice formate în problematica violenței, inclusiv a violenței psihologice-bullying, doi sau mai mulți reprezentanți ai elevilor, un reprezentant al părinților, reprezentanți ai autorității locale.