În ce condiții se realizează, de AZI, activitatea cu publicul la Pașapoarte Olt

59

Începând de azi, activitatea de lucru cu publicul la nivelul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Olt (S.P.C.P. Olt) se realizează după anumite condiții, impuse de evoluția cazurilor de coronavirus.

Prefectura Olt a transmis azi noile condiții în care se realizează activitatea Serviciului de Pașapoarte, aflat în subordinea sa. Astfel, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice/paşapoartelor simple temporare se depun, în continuare, în baza programărilor on-line efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro .

Activitatea de lucru cu publicul se va desfăşura, în zilele de luni, marţi, miercuri şi vineri, în intervalul orar 08,30 – 16,30, iar în ziua de joi în intervalul orar 08,30 – 18,30.

Se menţine suspendată activitatea la punctele de lucru ale S.P.C.P. Olt din mun. Caracal şi or. Corabia.

Accesul solicitanţilor şi, după caz, al reprezentanţilor legali în locaţia S.P.C.P. Olt în vederea depunerii cererii de eliberare a paşaportului este permis în baza programării on-line şi a documentului de identitate prezentat în original, cu respectarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor aplicabile pe durata stării de alertă.

În ceea ce priveşte ridicarea paşapoartelor, accesul în locaţia S.P.C.P. Olt se face pe baza tichetului eliberat cu ocazia depunerii cererii şi a documentului de identitate, în original, cu respectarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor aplicabile pe durata stării de alertă.

Autoritățile recomandă posibilitatea optării pentru ridicarea paşaportului simplu electronic folosind serviciul de curierat (cheltuieli de expediţie 8 lei + TVA).

Celelalte servicii prestate de către S.P.C.P. Olt pentru care nu se fac programări on-line (adeverinţă istoric paşapoarte, recuperare paşapoarte retrase, adeverinţă privind limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, furnizare date din R.N.E.P. etc.) vor fi solicitate în cadrul programului de lucru cu publicul, la sediul S.P.C.P. Olt ori prin corespondenţă poştală. În situaţia în care, la formularea solicitării, nu este necesară anexarea unor documente în original, depunerea cererii se poate face şi prin corespondenţă electronică, la adresele de e-mail pasapoarte-olt@mai.gov.ro, pasapoarte.ipot@ mai.gov.ro.

Accesul în vederea depunerii/ridicării documentelor se va face numai în baza documentului de identitate, în original.

Activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă, se va desfăşura în zilele de marţi şi joi, în intervalul orar 12,00 – 14,00, sau ori de câte ori situaţia o impune, astfel: audienţele se vor desfăşura în spaţiul în care este permis accesul publicului; la o audienţă vor fi acceptate maxim două persoane concomitent pentru dialogul cu şeful serviciului/înlocuitorul legal al acestuia; audienţa se va limita la un interval de maxim 15 minute;

Persoanele care participă la audienţă vor trebui să poarte mască şi mănuşi de protecţie şi să respecte regulile de prevenire a infectării cu COVID-19 (măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor aplicabile pe durata stării de alertă).

Activitatea de primire a petiţiilor cetăţenilor va fi asigurată prin intermediul trimiterilor poştale şi al adreselor de e-mail (pasapoarte.ipot@mai.gov.ro, pasapoarte-olt@mai.gov.ro).