Viitorii învățători, educatori și artiști, așteptați să se înscrie la Titulescu Slatina. Cum se dau probele de aptitudini anul acesta

1217

Liceul Teoretic Nicolae Titulerscu Slatina (Pedagogic), singurul din județ care școlarizează viitoarele cadre didactice, dă startul înscrierii candidaților pentru locurile vocaționale săptămâna viitoare.

Unitatea de învățământ are la dispoziția viitorilor liceeni la profilul Pedagogic două clase- 28 de locuri pentru specializarea învățători- educatoare și 28 de locuri pentru educatori- puericultori (cadre didactice pentru segmental de vârstă 1-3 ani), iar pentru profilul Artistic o clasă de 28 de locuri- specializarea arte plastic, decorative și design. De asemenea, pentru Școala de Artă cu program suplimentar a liceului, elevii din județ se pot înscrie la două grupe clasa a I-a Muzică (pian, vioară, instrumente de suflat și percuție, etc) și două grupe clasa a V-a Muzică.

Pentru a fi admiți, candidații trebuie să susțină probe de aptitudini care anul acesta se desfășoară altfel. Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie.
La profilul artistic, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note, iar la cel pedagogic pe bază de calificativ: admis/respins.
Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă a dosarelor la secretariatul unității școlare liceale, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire.
Pentru a fi declarat ADMIS la profilul pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie să aibă, în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport, media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 7 și media generală la purtare a claselor V-VIII, 10.